» Macahel Bizimdir İnisiyatifi - Macahel'in ve Macahelli'nin Sesi
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Player'i Aç Siteyi Kişiselleştir
   
   
   
 

Ana Sayfa

Yazılar

Dilekçeler

Röportajlar

Haberler

Ziyaretçi Defteri

Bağlantılar

Forum

Resim Galerisi

Videolar

Site Üyeleri

İletişim
 
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :    
 
 
Forumdaki Son Cevaplar : Macahel Vakfında alicengiz oyunları mı?..(MacahelBizimdir) CHPli Artvin Belediyesi HES Yapıyor..(Mereta) Getirilerini gördükçe HES desteklenecek..(Mereta) HESler Enerji İthalatını Düşürdü..(Mereta) Hidroelektrik Enerji ve Çalışma Sistemi..(Mereta) Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’..(Mereta) Sözde Çevrecilik..(Mereta) Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği..(MacahelBizimdir) Elektriği Kesilen Köy, Rüzgar Enerjisind..(Mereta) Macahelin Geleceğine Dair Dışarıdan Bir ..(Maralli) Muhalefet Parti Belgelerinde HESler..(Mereta) Yenilenebilir Enerji ve Çevre..(Mereta) MGK Kararlarında HES..(Mereta) HES karşıtlarını fosil yakıt lobisi kışk..(Mereta) Yenilenebilir Enerji Nedir?..(Mereta)
Menü
Tanıtım
Camili (Macahel) Yöresi
Yöre Köyleri
Camili Köyler Birliği
Yöre Tarihi
Yöre Ekonomisi
Yöre Nüfusu
Yöre Yemekleri
Yöre Edebiyatı
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Faaliyetler / Araştırmalar
Yol Sorunu
GEF-II Projesi
Biyosfer Rezervi
Macahel'de Turizm
Macahel Projesi
Organik Tarım
HES Projeleri
Arıcılık
Festival
Yazılar
Köşe Yazıları
Yeni Eklenen 10 Yazı
En Sevilen 10 Yazı
Ziyaretçi/Linkler
Ziyaretçi Defteri
Bağlantılar
Yaşam/Eğlence
Televizyon/Radyo
Oyunlar
MacahelBizimdir.Org
Hava Durumu
Artvin
Ankara
İstanbul
İzmir
MacahelBizimdir.Org
Ulusal Haberler
MacahelBizimdir.Org
İstatistikler
Üyeler
Son üyemiz : macahelli123
Bugün : 0
Dün : 0
Kayıtlı üye : 254
Banlanmışlar : 0
Onay bekleyen : 0
Site sayacı
Bugün Tekil : 162
Bugün Çoğul : 162
Bugün Toplam : 324
Dün Tekil : 792
Dün Çoğul : 792
Dün Toplam : 1584
Genel Tekil : 8435310
Genel Çoğul : 8450234
Genel Toplam : 16885544
MacahelBizimdir.Org
» Macahel Bizimdir İnisiyatifi

I. İnisiyatif’in Sözlük Anlamı

II. Macahel Bizimdir İnisiyatifi’nin Anlamı

III. İnisiyatifin Tarihçesi

IV. İnisiyatif’in Amacı

V. İnisiyatifin Ortaya Çıkış Nedenleri

VI. İnisiyatifin Yapısı


I. İnisiyatifin Sözlük Anlamı

 
İnisiyatif, sözlükte,

1) Bir şeyi yapmaya öncelikle davranma, önceliği ele alma, öncecilik.

2) Bir kimsenin, alınması gerekli kararı öncelikle ve kendiliğinden alabilmek konusundaki yeterliliği.

İnisiyatifi ele almak; herhangi bir konuda eylem üstünlüğünü sağlamak, yönlendirmeyi ve yönetimi üstlenmek ve gerekli kararları verip uygulamak.

İnisiyatifini kullanmak; bir konuda alınması gereken kararları, kimseyi beklemeksizin, kimseye danışmaksızın, öncelikle almak” olarak tanımlanmaktadır.

 (Bakınız, Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, İstanbul 1999, s.811).

Başa Dön

II. Macahel Bizimdir İnisiyatifi’nin Anlamı

İnisiyatifin yukarıdaki tanımı doğrultusunda, “Macahel Bizimdir İnisiyatifi”,

1) Macahel’le ilgili faaliyetlerde, Macahel Halkının öncelikle davranması, önceliği ele alması,

2) Macahel Halkının, yöresiyle ilgili gelişmelerde öncelikle ve kendiliğinden gerekli kararları alabilme konusundaki yeterliliği biçiminde tanımlanabilir.

Tarihi gelişim içinde örnek olarak Macahel Halkı, iradesi dışında yöresinde faaliyette bulunan Tema Vakfı’na karşı ortak hareket ederek ilgili yerlere şikayet dilekçesi vermiş ve bu konuda eylem üstünlüğünü sağlamış, yönlendirmeyi ve yönetimi üstlenmiş ve Tema Vakfı’nı istemediği konusundaki kararını verip, şikayet dilekçesiyle bunu uygulamıştır.Bu şekilde Macahel Halkı inisiyatifi ele almıştır.

Söz konusu kararların alınmasında ve uygulanmasında hiçbir gerçek ve özellikle kendisini temsil ettiğini iddia eden tüzel kişileri beklememiş, bunlara danışmamış ve bu noktada öncelikle hareket etmiştir. Böylece yöre halkı, inisiyatifini kullanmıştır.

Başa Dön

III. İnisiyatifin Tarihçesi

İnisiyatif, esas itibariyle, Macahel Halkının, Tema Vakfı’na karşı, ortak olarak verdiği şikayet dilekçesiyle somut olarak gündeme gelmiştir. Bundan önce de bireysel ve ortak birtakım faaliyetler söz konusu olmuştur. Örneğin, Maral Köyünün ve Efeler Köyü’nün Tema Vakfı’na hitaben yazdığı dilekçeler, Kaymakamlığa verilen ortak dilekçe bu konudaki ilk inisiyatif kullanımlarının birer örnekleridir (bu dilekçeleri, sitenin Dilekçeler sayfasında bulmak mümkündür).

Tarihçe kapsamında, Macahel Bizimdir İnisiyatifi’nin internet ortamında ortaya çıkmasına da değinmek gerekir. Bu yönde ilk adım, 15.5.2002 tarihinde atılmış ve amatör seviyede, tek sayfadan oluşan bir ücretsiz web sayfası hazırlanmıştır. http://macahelbizimdir.kolaysite.com adresini taşıyan ve 3.6.2002’e kadar yayında kalan bu siteden sonra uzun bir süre, http://macahelbizimdir.sitemynet.com (ve bu adrese yönlendirilen www.macahelbizimdir.org) isimli site yayın yapmıştır. Halen ise www.macahelbizimdir.org (siteye http://www.macahelbizimdir.somee.com adresinden de ulaşılabilir) adresli site yayındadır.

Başa Dön

IV. İnisiyatif’in Amacı

 “Macahel Bizimdir İnisiyatifi”, Macahel Yöresinin, gerçek, bilinçli ve her kesimi kucaklayan temsilcisi olma iddiasını taşımaktadır.

Bu bağlamda İnisiyatif’in amacı; özetle,

1) Macahel ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, gündeme taşımak ve değerlendirmek,

2) Yörenin her türlü sorununa bilinçli bir şekilde çözüm aramak,

3) En önemlisi Macahele ilişkin yapılacak her türlü faaliyette, bizzat Macahel Halkının görüşlerinin etkin bir şekilde temsil edilmesine aracı olmaktan ibarettir.

Başa Dön

V. İnisiyatifin Ortaya Çıkış Nedenleri

Bu nitelikte bir oluşumun ortaya çıkmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Ancak bu sebeplerin başlıcaları şunlardır:

1)  Macaheli ve halkını gerçek anlamıyla temsil eden veya bu amacı taşıyan, yörenin sorunlarını dile getiren bir sivil toplum kuruluşunun bulunmayışı, İnisiyatifin ortaya çıkış nedenlerinin başında gelmektedir.

2) Yöreyi temsil etmeyen bazı kuruluşların yöre adına hareket etmesi ve daha önemlisi yöre olarak Macahel’in aleyhine olacak birtakım faaliyetlere öncülük etmeleri ikinci önemli bir sebeptir.

2) Halkın görüşlerinin temsil edilmesinde veya gündeme taşınmasında oluşan boşlukta, birtakım provakatif, hukuk dışı veya kötü niyetli eylemlerin, faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, bunun ise yıllarca kardeşlik ve huzur içinde yaşamış olan yöre halkı için büyük bir tehlike oluşturacağı açıktır. İnisiyatifin hedefi, hiç kimsenin güdümü altında kalmadan, şimdilik bu nitelikteki bir oluşumla, varolan bu boşluğu, yöre halkının çıkarları ve huzuru istikametinde  doldurmaya çalışmaktır.

Başa Dön

VI. İnisiyatifin Yapısı

A. Yasal Statü: Macahel Bizimdir İnisiyatifi, bir tüzel kişilik statüsünde olmayıp, aşağıda türleri belirtilen üyelik sıfatını haiz gerçek kişilerden oluşan ve "Macahel" ortak paydası etrafında toplanmış bir "düşünce topluluğu"dur. Yasal dayanağını, Anayasanın "Düşünce ve kanaat hürriyeti" başlıklı 25. maddesi ile özellikle "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26. maddeden bulmaktadır. 

Anayasa madde 25: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz. 

Anayasa madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. (...) 

26. maddedeki, "toplu olarak" düşünce ve kanaat açıklama ve yayma hürriyeti, İnisiyatifin yasal temelini oluşturmaktadır. Bir anlamda İnisiyatif, "Macahel" hakkındaki her türlü düşünce ve kanaatlerin toplu olarak açıklandığı ve yayıldığı bir yapıdır. 

B. Üyelik Yapısı: Macahel Bizimdir İnisiyatifinin, iç yapı olarak, herhangi bir yöneticisi, yönetim kadrosu veya hiyerarşisi bulunmamaktadır. Düşünsel temelde bir birliktelik olan İnisiyatif, "sivil" bir hareket olma noktasında, düşünsel katkıya göre dört farklı nitelik taşıyan "üyeler"den oluşmaktadır:

1. Aktif Üyeler: İnisiyatifin faaliyetlerinde, aktif bir biçimde çalışan, bu konuda düşünce üreterek katkıda bulunan üyelerdir.

2. Onur Üyeleri: Macahel Yöresinde önderlik edebilecek, İnisiyatif çalışmalarında kendilerine danışılabilecek (başta yöre muhtarları ve imamları olmak üzere) kişilerdir.  

3. Gönüllü Üyeler: İnisiyatif faaliyetlerinde aktif olarak çalışmasa da İnisiyatifi desteklediğini belirten, bu konuda çalışmaya hazır olduğunu benimseyen kişilerdir.

4. Doğal Üyeler: Bir bütün olarak "Macahelin yararını" esas alan tüm Macahelliler, İnisiyatifimizin doğal üyesidir.

C. İlişkiler: İnisiyatifin hiçbir siyasi, ideolojik, dinsel ve ırksal kişi, kuruluş veya oluşumlarla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır ve bundan sonra da olmayacaktır. İnisiyatifin tek bağlantısı, Macahel ve Macahel Halkıdır. Sadece bu ortak payda çerçevesinde ve bu amaçla herkese ve herkesle işbirliğine açıktır.

D. Mali Yapı: İnisiyatifin mali yapısı, başta aktif üyeler olmak üzere, onur üyeleri ve diğer üyelerin maddi katkılarından oluşmaktadır. Macahel ve halkı adına ve yararına yapılan çalışmaların giderleri, esas itibariyle bu şekilde karşılanmaktadır. Yapılan veya yapılacak çalışmanın niteliğine göre değişik finansman kaynakları söz konusu olabilir.

Başa Dön

Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Köşe Yazıları
Selim & Meral DURSUN
Macahel'de Gürcü İşçiler Olgusu: Nedenleri ve Etkileri Üzerine
Macahel son yirmi yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden ge&c »Devamı
Okunma (1154)
Ekleme Tarihi (30.01.2022 09:12)

Zülküf YEŞİLYURT
Tünelna(ğ)me
Dayanmış kapıya zorlu kış Kasım, aralık hatta karakış Yağmur, fırtına, soğuk hava Ezelden, TÜN »Devamı
Okunma (1333)
Ekleme Tarihi (04.12.2021 02:18)

Zülküf YEŞİLYURT
Kovidname
Bulunmaz, Macahel’de Korona Binlerce şükür, Kadir Allah’a Sözümüz, c& »Devamı
Okunma (1679)
Ekleme Tarihi (14.11.2020 13:35)

Sen de Yaz Gönder
Diğer Köşe Yazıları
MacahelBizimdir.Org
Amacımız

» Macahel ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, gündeme taşımak ve değerlendirmek,
»
Yörenin her türlü sorununa bilinçli bir şekilde çözüm aramak,
» En önemlisi Macahel'e ilişkin yapılacak her türlü faaliyette, bizzat Macahel Halkının görüşlerinin etkin bir şekilde temsil edilmesine aracı olmak.

MacahelBizimdir.Org
Yerel reklam
Gitmek istediğiniz reklamın logosuna tıklayın!!!...
MERETA MÜZİK
Macahelli Müzisyen Murat ÇAKIR... Albümü, klipleri ve iletişim için resmi tıklayınız.

ÇORUH ELEKTRON
Vodafone Silver Bayii & Turkcell-Avea Satış Noktası Next-Nextstar Taplin Uydu Cihazları. Sinan ARSLAN & İlknur KAYA ARSLAN Merkez: Maradit Cad. No:28 Şube: PTT Cad. No:28 Borçka-ARTVİN coruhelektronik@hotmail.com

DURSUN BİLGİ İŞLEM
Dursun Bilgi İşlem Merkezi: Exper, Byron ve OEM bilgisayar, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Networking, Yazılım, Bilgisayar donanımı, Web Tasarım ve Bilgisayar sarf malzemeleri Osman Yılmaz Cad. Belediye İş Merkezi No: 1/5 Hendek- SAKARYA

MacahelBizimdir.Org
Bu sayfa: 27,81 saniyede yorumlandı.
Sitemiz en iyi 1024x768 çözünürlükte Internet Explorer ile görüntülenir.
2002-2016 © Copyright Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Website motorumuz © 2006-2007 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Macahel Bizimdir E-Posta Grubu (Sadece Macahelliler)
E-posta:
Genel