» Macahel Bizimdir İnisiyatifi - Macahel'in ve Macahelli'nin Sesi
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Player'i Aç Siteyi Kişiselleştir
   
   
   
 

Ana Sayfa

Yazılar

Dilekçeler

Röportajlar

Haberler

Ziyaretçi Defteri

Bağlantılar

Forum

Resim Galerisi

Videolar

Site Üyeleri

İletişim
 
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :    
 
 
Forumdaki Son Cevaplar : Macahel Vakfında alicengiz oyunları mı?..(MacahelBizimdir) CHPli Artvin Belediyesi HES Yapıyor..(Mereta) Getirilerini gördükçe HES desteklenecek..(Mereta) HESler Enerji İthalatını Düşürdü..(Mereta) Hidroelektrik Enerji ve Çalışma Sistemi..(Mereta) Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’..(Mereta) Sözde Çevrecilik..(Mereta) Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği..(MacahelBizimdir) Elektriği Kesilen Köy, Rüzgar Enerjisind..(Mereta) Macahelin Geleceğine Dair Dışarıdan Bir ..(Maralli) Muhalefet Parti Belgelerinde HESler..(Mereta) Yenilenebilir Enerji ve Çevre..(Mereta) MGK Kararlarında HES..(Mereta) HES karşıtlarını fosil yakıt lobisi kışk..(Mereta) Yenilenebilir Enerji Nedir?..(Mereta)
Menü
Tanıtım
Camili (Macahel) Yöresi
Yöre Köyleri
Camili Köyler Birliği
Yöre Tarihi
Yöre Ekonomisi
Yöre Nüfusu
Yöre Yemekleri
Yöre Edebiyatı
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Faaliyetler / Araştırmalar
Yol Sorunu
GEF-II Projesi
Biyosfer Rezervi
Macahel'de Turizm
Macahel Projesi
Organik Tarım
HES Projeleri
Arıcılık
Festival
Yazılar
Köşe Yazıları
Yeni Eklenen 10 Yazı
En Sevilen 10 Yazı
Ziyaretçi/Linkler
Ziyaretçi Defteri
Bağlantılar
Yaşam/Eğlence
Televizyon/Radyo
Oyunlar
MacahelBizimdir.Org
Hava Durumu
Artvin
Ankara
İstanbul
İzmir
MacahelBizimdir.Org
Ulusal Haberler
MacahelBizimdir.Org
İstatistikler
Üyeler
Son üyemiz : macahelli123
Bugün : 0
Dün : 0
Kayıtlı üye : 254
Banlanmışlar : 0
Onay bekleyen : 0
Site sayacı
Bugün Tekil : 158
Bugün Çoğul : 158
Bugün Toplam : 316
Dün Tekil : 792
Dün Çoğul : 792
Dün Toplam : 1584
Genel Tekil : 8435306
Genel Çoğul : 8450230
Genel Toplam : 16885536
MacahelBizimdir.Org
» Macahel'de Gürcü İşçiler Olgusu: Nedenleri ve Etkileri Üzerine
Macahel son yirmi yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları olan bu değişimin birçok göstergesi bulunmakla birlikte, bu göstergelerin en dikkat çekici olanı Gürcü işçilerin Macahel çalışma hayatının bir parçası haline gelmeleridir. Büyük bir kısmı Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’dan gelen Gürcü (Acar) işçilerin Macahel’de çalışmaya başlaması oldukça yeni bir gelişmedir. Bu gelişmeyi ortaya çıkartan nedenlerin ne olduğu ve Gürcü işçiler olgusunun Macahel’e etkilerinin neler olduğu yanıtlanması gereken sorulardır. Bu sorulara verilecek yanıtlar, Macahel’in son dönemlerde sosyal, ekonomik ve kültürel alanda geçirdiği dönüşümleri anlama çabasına katkı sağlayacaktır.

Gürcü İşçiler Neden Macahel’de?

Macahel’deki değişimin bir göstergesi olarak değerlendirdiğimiz Gürcü işçilerin varlığının, dolaylı ve dolaysız birçok nedeni bulunmaktadır. Bu değişimin temelinde uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelerin olduğu söylenebilir. İlk bakışta, Macahel gibi oldukça yerel bir bölgede yaşanan toplumsal değişimlerin, uluslararası ilişkilerdeki değişimlerle bağlantılı olmadığı düşünülebilir. Ancak daha yakından bakıldığında, küresel boyutta yaşanan gelişmelerin, yerelde de etkiler ürettiği fark edilecektir. 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla iki kutuplu uluslararası sistem sona ermiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki kutuplu sistemin ortadan kalkması, Gürcistan gibi küçük ve zayıf devletlerin ortaya çıkmasına, sınırların ve sıkı kontrollerin gevşemesine neden olmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin temsil ettiği sosyalist ekonomik sistemin çökmesiyle yeni ortaya çıkan küçük devletlerde işsizlik, fakirlik gibi ekonomik sorunlar baş göstermiştir. Bu durum Gürcistan gibi zayıf devletlerde yaşayan halkların, komşu ülkelerde yeni geçim ve çalışma arayışlarına girmesine yol açmıştır.

Diğer yandan Macahel’de yaşanan ekonomik değişim, Gürcü işçilerin Macahel’de çalışma imkanı bulmalarını kolaylaştırmıştır. Macahel’deki ekonomik değişim, kendi kendine yetmeye odaklı dışa kapalı üretim ekonomisinden tüketim ve ticarete odaklı dışa açık ekonomiye geçiş olarak adlandırılabilir. Önceden halkın ihtiyaç duyduğu temel geçim kaynaklarının büyük bir kısmı, Macahel içinde sınırlı imkanlarla üretilirdi. Ancak zamanla bu yapı göç olgusuyla birlikte değişmeye başladı. Zorlu yaşam koşulları nedeniyle 1950’li yıllarda başlayan, 1980 ve 1990’lı yıllarda zirveye çıkan büyük şehirlere göç süreci, Macahel’in makûs talihini değiştirmeye başladı. Göç edenler büyük şehirlerde iş bulmaya, iş kurmaya ve dolayısıyla imkanlarını artırmaya başladılar. Ancak göç edenlerin büyük bir kısmı Macahel’le bağını koparmamıştır. Belirli düzeyde maddi imkâna kavuşanlar, Macahel’deki topraklarına sahip çıkmaya ve yaz aylarında Macahel’e gelmeye başladılar. İmkânların genişlemesi aynı zamanda Macahel’e para girişinin artmasına, ekonominin parasallaşmasına katkı sağlamıştır.

Bununla birlikte, Macahel’deki ekonomik yapının değişmesi de tüketim ve ticaret odaklı ekonomiye geçiş sürecinde etkili oldu. Özellikle fındıkçılık, arıcılık, turizm faaliyetleri gibi alanlardan gelir elde edilmeye başlanması, ekonomik dönüşümü hızlandırdı. Macahel’e hem iç hem de dış ekonomik faaliyetlerden para girişi ve artan imkanlar, üretim ve tüketim yapısını da değiştirdi. Geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde büyük bir gerileme yaşanırken arıcılık, turizm, inşaat gibi alanlarda büyük üretim artışları yaşandı. Ticaret odaklı üretim artışları, Macahel ekonomisin parasallaşmasını daha fazla hızlandırmıştır. Söz konusu ekonomik imkanlar ve yapı içinde Gürcü işçilere olan talep giderek artmıştır.

Gürcü İşçiler ve Macahel’in Geleceği

Gürcü işçilerin Macahel’de çalışmaya başlaması birçok gelişmenin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır. Öncelikle bu işçiler Macahel’in ucuz işgücü ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sayede Macahel halkı, fındık toplama, inşaat yapımı, arazi bakımı gibi beden gücü gerektiren alanlarda Gürcü işçileri istihdam etmektedir. Bu durum özellikle Macahel’in ormanlaşması, sahipsiz kalması ve insansızlaşması sürecini yavaşlatmaktadır. Bu açıdan Gürcü işçiler, Macahel halkının Macahel’e sahip çıkmasına ve geleceğine katkı sağlamaktadır.

Gürcü işçiler olgusu Macahel toplumsal yaşamının diğer alanlarını da etkilemektedir. Aynı yerel dili konuşmakla birlikte Gürcüce'nin eski Acarca lehçesini konuşan Macahel halkı ile yeni Acarca lehçesi konuşan Gürcü işçiler arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanmamaktadır. Kelime alışverişiyle Macahel halkı yeni Acarca lehçesiyle tanışırken Gürcü işçiler de eski Acarca lehçesiyle tanıştılar. İşçiler aynı zamanda Türkçe konuşma gayreti içine de girdiler. Dil konusunda yaşanan bu karşılıklı ilişki iki tarafın kültürel etkileşimini artırmaktadır.

Dini kimlik alanında ise daha farklı bir durum söz konusudur. Gürcü işçiler Müslüman olmakla birlikte, Sovyetler Birliği döneminde dinden arındırma politikalarına maruz kaldıklarından dini pratikleri yapmama veya unutma düzeyine gerilemişlerdir. Dini kimliklerin korunması konusundaki sorunlar, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra da devam etmiştir. Bu durum Müslüman Gürcülerin dini kimliklerini korumasını ve yaşama geçirmelerini zorlaştırmıştır. Gürcü işçilerin Macahel’e gelmeye başlaması onların Müslüman kimliklerini hatırlamalarına ve pekiştirmelerine katkı yapmıştır. Ancak bu katkı dinsel pratiklerin hayata geçmesi düzeyine çıkamamıştır. Gürcü işçiler her ne kadar Müslüman olduklarını ifade etseler de dini pratiklere karşı hala mesafeli durdukları gözlemlenmektedir.

Gürcü işçilerin Macahel’deki varlığının elbette olumsuz yan etkileri de bulunmaktadır. Ancak bu etkiler başka bir tartışmanın konusudur. Gürcü işçiler artık Macahel’in ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının bir parçası haline gelmişlerdir. Bu nedenle, Gürcü işçilerin Macahel’in geleceği için fırsat olarak görülmesi daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Özellikle Macahel’in insansızlaşması, ormanlaşması sürecinin yavaşlatılması bakımından Gürcü işçiler, Macahel’in geleceğine önemli katkı sunmaktadır. Aynı zamanda Gürcü işçilerin Macahel’deki varlığı, iki akraba halkın kaynaşması ve özellikle Gürcü işçilerin Müslüman kimliklerini koruması bakımından da önemli bir işlev görmektedir.  

* Dr. Selim DURSUN; Maral Köyü doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yüksek lisans (tez konusu: Bölgesel Devlet ve Özerklik Kavramları Bağlamında Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti) ve doktora (tez konusu: Küçük Devlet Dış Politika Analizi: Gürcistan ve Tunus Örnekleri) eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.

** Meral DURSUN; Maral Köyü doğumlu olup, halen İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde öğrencidir.


[ Yazar  (Selim & Meral DURSUN) | 30.01.2022 09:12:49 | Oy:  | Bu içeriğe oy verin ]
( Yorumlar (0) | Okunma : 1154 | Bu Köşe Yazısını Yazıcıdan Çıkar)
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Köşe Yazıları
Selim & Meral DURSUN
Macahel'de Gürcü İşçiler Olgusu: Nedenleri ve Etkileri Üzerine
Macahel son yirmi yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden ge&c »Devamı
Okunma (1154)
Ekleme Tarihi (30.01.2022 09:12)

Zülküf YEŞİLYURT
Tünelna(ğ)me
Dayanmış kapıya zorlu kış Kasım, aralık hatta karakış Yağmur, fırtına, soğuk hava Ezelden, TÜN »Devamı
Okunma (1333)
Ekleme Tarihi (04.12.2021 02:18)

Zülküf YEŞİLYURT
Kovidname
Bulunmaz, Macahel’de Korona Binlerce şükür, Kadir Allah’a Sözümüz, c& »Devamı
Okunma (1679)
Ekleme Tarihi (14.11.2020 13:35)

Sen de Yaz Gönder
Diğer Köşe Yazıları
MacahelBizimdir.Org
Amacımız

» Macahel ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, gündeme taşımak ve değerlendirmek,
»
Yörenin her türlü sorununa bilinçli bir şekilde çözüm aramak,
» En önemlisi Macahel'e ilişkin yapılacak her türlü faaliyette, bizzat Macahel Halkının görüşlerinin etkin bir şekilde temsil edilmesine aracı olmak.

MacahelBizimdir.Org
Yerel reklam
Gitmek istediğiniz reklamın logosuna tıklayın!!!...
MERETA MÜZİK
Macahelli Müzisyen Murat ÇAKIR... Albümü, klipleri ve iletişim için resmi tıklayınız.

ÇORUH ELEKTRON
Vodafone Silver Bayii & Turkcell-Avea Satış Noktası Next-Nextstar Taplin Uydu Cihazları. Sinan ARSLAN & İlknur KAYA ARSLAN Merkez: Maradit Cad. No:28 Şube: PTT Cad. No:28 Borçka-ARTVİN coruhelektronik@hotmail.com

DURSUN BİLGİ İŞLEM
Dursun Bilgi İşlem Merkezi: Exper, Byron ve OEM bilgisayar, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Networking, Yazılım, Bilgisayar donanımı, Web Tasarım ve Bilgisayar sarf malzemeleri Osman Yılmaz Cad. Belediye İş Merkezi No: 1/5 Hendek- SAKARYA

MacahelBizimdir.Org
Bu sayfa: 13,75 saniyede yorumlandı.
Sitemiz en iyi 1024x768 çözünürlükte Internet Explorer ile görüntülenir.
2002-2016 © Copyright Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Website motorumuz © 2006-2007 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Macahel Bizimdir E-Posta Grubu (Sadece Macahelliler)
E-posta:
Genel