» Macahel Bizimdir İnisiyatifi - Macahel'in ve Macahelli'nin Sesi
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Player'i Aç Siteyi Kişiselleştir
   
   
   
 

Ana Sayfa

Yazılar

Dilekçeler

Röportajlar

Haberler

Ziyaretçi Defteri

Bağlantılar

Forum

Resim Galerisi

Videolar

Site Üyeleri

İletişim
 
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :    
 
 
Forumdaki Son Cevaplar : Macahel Vakfında alicengiz oyunları mı?..(MacahelBizimdir) CHPli Artvin Belediyesi HES Yapıyor..(Mereta) Getirilerini gördükçe HES desteklenecek..(Mereta) HESler Enerji İthalatını Düşürdü..(Mereta) Hidroelektrik Enerji ve Çalışma Sistemi..(Mereta) Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’..(Mereta) Sözde Çevrecilik..(Mereta) Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği..(MacahelBizimdir) Elektriği Kesilen Köy, Rüzgar Enerjisind..(Mereta) Macahelin Geleceğine Dair Dışarıdan Bir ..(Maralli) Muhalefet Parti Belgelerinde HESler..(Mereta) Yenilenebilir Enerji ve Çevre..(Mereta) MGK Kararlarında HES..(Mereta) HES karşıtlarını fosil yakıt lobisi kışk..(Mereta) Yenilenebilir Enerji Nedir?..(Mereta)
Menü
Tanıtım
Camili (Macahel) Yöresi
Yöre Köyleri
Camili Köyler Birliği
Yöre Tarihi
Yöre Ekonomisi
Yöre Nüfusu
Yöre Yemekleri
Yöre Edebiyatı
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Faaliyetler / Araştırmalar
Yol Sorunu
GEF-II Projesi
Biyosfer Rezervi
Macahel'de Turizm
Macahel Projesi
Organik Tarım
HES Projeleri
Arıcılık
Festival
Yazılar
Köşe Yazıları
Yeni Eklenen 10 Yazı
En Sevilen 10 Yazı
Ziyaretçi/Linkler
Ziyaretçi Defteri
Bağlantılar
Yaşam/Eğlence
Televizyon/Radyo
Oyunlar
MacahelBizimdir.Org
Hava Durumu
Artvin
Ankara
İstanbul
İzmir
MacahelBizimdir.Org
Ulusal Haberler
MacahelBizimdir.Org
İstatistikler
Üyeler
Son üyemiz : macahelli123
Bugün : 0
Dün : 0
Kayıtlı üye : 254
Banlanmışlar : 0
Onay bekleyen : 0
Site sayacı
Bugün Tekil : 47
Bugün Çoğul : 47
Bugün Toplam : 94
Dün Tekil : 691
Dün Çoğul : 691
Dün Toplam : 1382
Genel Tekil : 8417710
Genel Çoğul : 8432633
Genel Toplam : 16850343
MacahelBizimdir.Org
» GEF-II Camili Yönetimi

GEF II ve Halkın Katılımı

(Cevap ve Düzeltme Yazısı)

GEF II Projesi Camili Proje Yönetim Birimi

Bu yazı, Yeni Şafak Gazetesinde 25 Eylül 2003 tarihinde “GEF II ve Halkın Olmadığı Yönetim” başlıklı yazıya bir tekziptir. Ayrıca tüm basın yayın kuruluşlarına bir bilgilendirme ve çarpıtmanın düzeltilmesi niteliği taşımakladır.

Projenin Amacı Nedir?

Projenin amacı, Türkiye'nin önemli biyocoğrafik bölgelerini temsil eden ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin 4 önemli pilot alanda katılımcı yaklaşımla, etkili ve sürdürülebilir koruma alanı ve yönetimi tesis etmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve bu alanlardan elde edilen başarılı uygulamaları ülke düzeyine yayacak mekanizmayı kurmaktır.

Proje Alanlarını Belirleyen Kuruluş Hangisidir?

Proje alanlarını belirleyen Küresel Çevre Fonu değildir. Proje alanları, uluslararası önemleri ve Türkiye'nin 4 büyük biyocoğrafik bölgelerini temsil etmeleri nedeniyle seçilmiştir. Seçimi yapan Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Komitesidir. Küreselleşen dünyada ulus-devlet gücünü yitirmiş olsa bile ulus-devletin rolü farklılaşmıştır. Bu bağlamda, bir ülkenin bürokrasisini uluslararası kuruluşlar karşısında pasif ve aciz olarak algılamak doğru değildir.

Proje Alanları Hangileridir?

• Artvin- Camili Kafkasya Karışık Ilıman Yağmur Ormanı ve Yüksek Alpin Çayırları
• Kayseri- Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı Sulak Alan ve Step Ekosistemleri
• Antalya- Köprülü Kanyon Milli Parkı Toros Dağları Akdeniz Orman ve Yüksek Alpin Ekosistemleri
• Kırklareli- İğneada Allüvial Ormanlar ile Tatlı Su ve Deniz Ekosistemleri Birliği

GEF  II ve Camili Uygulaması

Eleştiriler ve Gerçekler

“...Belki güleceğiniz bir gelişme şu: Yöreye mobil telefon sistemi için baz istasyonu kurulmasına çevredeki kuş türlerinin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle izin verilmemiştir. Köylülerin on, on beş saat yayan yürüyerek gittikleri yaylalara yapılacak yol inşaatları engellenmekte, alabalık çiftliği kurmak isteyenlere ruhsat verilmesinin önüne geçilmektedir.

2006 yılına kadar uygulanacak GEF II projesinin temel amacı halkın çevrelerine sahip çıkmaları, halkın katılımına dayalı bir yönetimin tesisiyle çevrenin korunmasıdır. Oysa ki uygulama kamu otoritesinin “ben yaptım oldu” mantığıyla yürütülmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın geleneklerine bu uygulama uygun düşse bile bu ne UNEP, ne Dünya Bankası, ne de Küresel Çevre Fonu’nun temel ilkelerine ve üzerinde uzlaşılan projenin ana metnine uygundur. Halkın katılımına dayanmayan hiçbir uygulamanın kalıcı ve verimli olması imkanının olmadığını herkesten önce proje yöneticilerinin ve bakanlık yetkililerinin bilmesi gerekir. Bu yöntem ve mantıkla uygulama sürdürülürse hedefe varılması düşünülemez ancak dışarıdan sağlanan kredi ve hibelerin belli gruplar ve kadrolar arasında paylaşılıp iç edilmesine hizmet edebilir.”

Projenin katılımcı yaklaşımla planlama stratejisi, bilgilendirme, eğitim ve ilgi grupları ile tartışma ve karar alma sürecinden oluşmaktadır. Camili’de bugüne kadar yapılan bilgilendirme, eğitim ve  tartışma aşamasındadır. Yönetim birimimizin kendi başına şu ana kadar almış olduğu bir karar yoktur. Kararların uygulanabilir olması için ilgi grupları ile tartışıldıktan sonra alınıp yazılı kararlara döndürülecektir.

Baz istasyonu ile ilgili öne sürülen, gerçekten gülünecek ve dayanaktan yoksun bir argüman olup, gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Camili Proje Yönetim Biriminin baz istasyonu yapılıp yapılmasıyla ilgili bir fikir beyanı olmamıştır. Baz istasyonunun proje kapsamında yapılacak olan Kuş Gözlem Merkezi alanında yapılmaması için baz istasyonunu kuracak firmayla görüşülmüştür.

Son dönemlerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden politikalar ve uluslararası antlaşmalarda biyolojik çeşitlilik önemli çevre konularından bir tanesi haline gelmiştir. Habitatların azalması biyolojik çeşitliliğin korunmasına tüm dünyada en büyük engeldir. Taşımacılığın alt yapısı ve tüm yol ağları, doğal yaşam alanlarının hem niteliğinin hem de görselliğinin yok olmasının başlıca sorumlusudur.

Yol yapımıyla ilgili uygulanabilir, doğaya mümkün olduğu kadar az zarar veren, karşılıklı fikir alışverişi ve uzlaşmaya dayalı bilimsel bir yaklaşım Camili Proje Müdürlüğü tarafından benimsenmiştir. Halkın sosyal problemlerini çözebilecek doğaya zarar vermeyen bir ulaşım ağına projemiz sıcak bakmaktadır. Şu anda bu havzada bütün yaylalara ve mezralara ulaşabilecek en fazla 4-5 saatlik bir ulaşım ağı mevcuttur. Bundan sonra yapılması gereken yollar ile ilgili proje yaklaşımı köy toplantılarında tartışılmış ve zorunlu ihtiyaçlara yönelik uzlaşma sağlanıncaya kadar görüşmeler devam edecektir.

Alanda yürütülen biyolojik çeşitlilik araştırmaları 2004 yılında sonuçlandırılacaktır. Yöredeki biyolojik çeşitlilik ve gen kaynağı bilinmemektedir ve bu konuda sürdürülen bilimsel araştırmalar sonuçlanmamıştır. Bu nedenle alanda gelişigüzel deneylerin yapılmaması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne kültür balıkçılığı çalışmaları yapmak yerine yörede doğal yetişen kırmızı benekli alabalığın yetiştirilmesi konusunda Camili Proje Müdürlüğü görüş bildirmiştir.

Son paragraf da kötü niyetli bir yaklaşımın ürünüdür. Yurtdışından sağlanan desteğin niteliği kredi değil, hibedir. Proje, uygulanabilir katılımcı bir yaklaşımla biyolojik çeşitliliğin korunması metodu oluşturmak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için bir araştırma ve uygulama projesidir. Çevre, Orman ve Kültür Bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlığı Türkiye Cumhuriyeti adına belirlenen ilke ve bedeller doğrultusunda projenin açık ve şeffaf bir şekilde yönetileceği ve harcamaların da bu yönde yapılacağını imzalayarak karara bağlamıştır. Periyodik süreler içerisinde yapılan çalışmalar ve karşılığında yapılan harcamalar Dünya Bankası elemanlarınca yılda en az 2 kere denetlenmekledir. 4 alanda Proje Yönetim Birimlerinin önerileri ve Dünya Bankasıyla müşterek hazırlanan Çalışma Planında gösterilen işler için Korunan Alan Yönetim Birimi Müdürlerinin teklifi ve Proje Yönetim Biriminin uygun görüşü doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Proje Yönetim Birimine bağlı Finans Birimince ödemeler yapılmaktadır. Harcamalar Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından gerekli
görüldüğünde ya da şikayet olduğunda periyodik bir şekilde proje bütçesi kontrol edilmekte ve denetlenmektedir.

Bu konuyla ilgili sayın yazarın bildiği herhangi bir şey varsa, bilgi ve belgelerini ilgili kurum ve birimlere bildirmesi gerekmektedir. Kendisinin varsa usulsüzlüklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesine yardımcı olması, şayet yoksa, başta yukarıda sayılan kurumlar olmak üzere hepsinden özür dilemesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, BM ve Dünya Bankası’nın bundan sonra bu tür projelere destek sağlaması açısından önem arz etmektedir. 27 Eylül 2003.

Web Yönetiminin Notu: Bu yazı, röportaj içeriğiyle yakından ilgili olması dolayısıyla Sayın Prof. Dr. Davut Dursun'dan temin edilmiş olup, aynen yayınlanmaktadır.


 Yazan : MacahelBizimdir | Okunma : 1215 | Yorum ( 0 ) | Oy:  | Bu içeriğe oy verin
Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Köşe Yazıları
Selim & Meral DURSUN
Macahel'de Gürcü İşçiler Olgusu: Nedenleri ve Etkileri Üzerine
Macahel son yirmi yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden ge&c »Devamı
Okunma (1129)
Ekleme Tarihi (30.01.2022 09:12)

Zülküf YEŞİLYURT
Tünelna(ğ)me
Dayanmış kapıya zorlu kış Kasım, aralık hatta karakış Yağmur, fırtına, soğuk hava Ezelden, TÜN »Devamı
Okunma (1317)
Ekleme Tarihi (04.12.2021 02:18)

Zülküf YEŞİLYURT
Kovidname
Bulunmaz, Macahel’de Korona Binlerce şükür, Kadir Allah’a Sözümüz, c& »Devamı
Okunma (1665)
Ekleme Tarihi (14.11.2020 13:35)

Sen de Yaz Gönder
Diğer Köşe Yazıları
MacahelBizimdir.Org
Amacımız

» Macahel ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, gündeme taşımak ve değerlendirmek,
»
Yörenin her türlü sorununa bilinçli bir şekilde çözüm aramak,
» En önemlisi Macahel'e ilişkin yapılacak her türlü faaliyette, bizzat Macahel Halkının görüşlerinin etkin bir şekilde temsil edilmesine aracı olmak.

MacahelBizimdir.Org
Yerel reklam
Gitmek istediğiniz reklamın logosuna tıklayın!!!...
MERETA MÜZİK
Macahelli Müzisyen Murat ÇAKIR... Albümü, klipleri ve iletişim için resmi tıklayınız.

ÇORUH ELEKTRON
Vodafone Silver Bayii & Turkcell-Avea Satış Noktası Next-Nextstar Taplin Uydu Cihazları. Sinan ARSLAN & İlknur KAYA ARSLAN Merkez: Maradit Cad. No:28 Şube: PTT Cad. No:28 Borçka-ARTVİN coruhelektronik@hotmail.com

DURSUN BİLGİ İŞLEM
Dursun Bilgi İşlem Merkezi: Exper, Byron ve OEM bilgisayar, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Networking, Yazılım, Bilgisayar donanımı, Web Tasarım ve Bilgisayar sarf malzemeleri Osman Yılmaz Cad. Belediye İş Merkezi No: 1/5 Hendek- SAKARYA

MacahelBizimdir.Org
Bu sayfa: 2,42 saniyede yorumlandı.
Sitemiz en iyi 1024x768 çözünürlükte Internet Explorer ile görüntülenir.
2002-2016 © Copyright Macahel Bizimdir İnisiyatifi
Website motorumuz © 2006-2007 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Macahel Bizimdir E-Posta Grubu (Sadece Macahelliler)
E-posta:
Genel