Ekolojik (Organik) Tarım ve Macahel Yöresi İçin Önemi

Tarım İşletmelerini üç kısımda inceleyebiliriz.

 1-Konveksiyonel Tarım : Her türlü kimyasal ilaç ve gübre kullanımının serbest olduğu ve günümüzde yaygın olarak yapılan tarım şeklidir.

2-Entegre Tarım : Bu tip tarım yapılan yerlerde Tarım Bakanlığı’nın entegre tarımda kullanılması yönünde izin verdiği ilaç ve gübreler kulanılır. ekolojik (organik) tarım ile konveksiyonel tarım arası bir sistemdir.

3-Ekolojik (Organik) Tarım :  Bu ise sentetik kimyasal bitki koruma ilaçları ve gübre kullanılmadan yapılan, toprak verimliliğini, çevreyi ve insan sağlığını koruyan tarım sistemidir.

            a. Ekolojik (Organik) tarımda gübreleme :  Bu sistemde kimyasal gübre kullanılmaz. Bunun yerine organik gübre dediğimiz (Çiftlik gübresi, Yeşil gübre, Organik atıklar) kullanılır.

            aa. Çiftlik Gübresi : At, sığır, koyun-keçi ve tavuk gübresi (az miktarda kullanılmalı) dir. Çiftlik gübresi ile toprağın organik yapısı düzeltildiği gibi bitkinin ihtiyacı olan maddeler de toprağa verilmiş olur.

            ab. Yeşil Gübre : Bazı Baklagil ve Buğdaygil bitkilerin tek başlarına veya karışım olarak ekilip, çiçeklenme dönemi (%75-80) toprağa karıştırılması sonucu yapılan bir gübrelemedir. Kullanılacak bitkiler (Örn:arpa, Fiğ, Bakla v.s.)

            ac. Organik atıklar : Organik atık dediğimiz yem fabrikaları artıkları, şehir artıkları, gıda fabrikası artıkları gibi organik ürünlerdir. Bu tip ürünlerin kullanımında dikkat edilecek nokta ise aliminyum (Al), Kalay (Sn), Kurşun (Pb) gibi ağır metaller içermemelidir. Aksi halde kullanımı tehlikelidir.

           b. Ekolojik (Organik) Tarımda Zirai Mücadele : Zararlı böceklerle mücadelede predatör böcekler (asıl zararlıyı yok eden faydalı böcekler), cinsel çekici. şaşırtıcı, renk çekici v.b. tuzaklar kullanılır. Gerek zararlı böceklerin gerekse hastalıkların kontrolünde organik bileşik, bakteri içeren bitki koruma ilaçları kullanılır. Herkesin iyi bildiği Kükürt ve Bordo Bulamacı da  şu anda yurdumuzda organik tarımda kullanılmaktadır.

Son yıllarda gündemde olan zirai ilaç ve gübre kalıntıları, transgenik (genetik kopyalama yapılmış) ürün, hormon kullanımı gibi konular insanları organik ürün tüketmeye yöneltmiştir. Ayrıca organik ürünlerin insan sağlığı için daha yararlı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Sonuç olarak Macahel yöremizin gerek yoğun tarım alanına sahip olmaması, gerek ulaşımın zorluğu gerekse son yıllarda arıcılığın gelişmekte olması nedeniyle, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bitki ve böcek populasyonu bakımından doğal denge korunmuştur. Bunun için zaten her ürünün doğal olarak yetiştiği yöremizde organik tarım yapılmasını engelleyecek hiçbir neden yoktur. Bu nedenle arıcılıktan sonra organik tarımın da halkımızın kalkınmasında katkı sağlayacağı umudunu taşıyorum.

* Serdar Yıldız, Ziraat Mühendisi.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi