Kral Çıplak!

"Maçaheli, Maçahela Maçahelili": Yazın ve düşün ortamlarında Macahel veya Maçahel olarak kullanılır. Maçahelili ifadesi yerine de Macahelli veya Maçahelli kullanılır. Bu kullanım ulusal dil kurallarına uygundur. Aynı zamanda bu özgün, doğru ve yerleşmiş kullanımdır da. Naçizane Macahelliler olarak günlük konuşmalarımızda da bir yer ismi olarak Macahel veya Maçahel kullanılır. -i, -a ekleri teknik tabirle ismin hallerindendir. Bu haller kelimenin kökünü değiştirmemektedir. Tbilisi ve Gürcüstan ifadeleri de Türkçe yazın ortamlarında Tiflis ve Gürcistan olarak yerleşmiştir. Bu kavramsal açıklamalara fazlaca girmiyorum, çünkü Forumda bununla ilgili doyurucu açıklamalarda bulunulduğunu görüyorum.  Forumda "Macahel yerine nerden çıktı Macaheli?Amaç ne?" başlığı altındaki bazı açıklamalar: "...Dolayısıyla bu gibi kelimeleri Türkçede konuşur veya yazarken kelimelerin aslını, kökünü söyleyip yazmak yeterlidir. Ayrıca i eklemek Türkçe için gerekmez. Bunu eklememek de kelimenin özgünlüğüne bir şey getirmez. Bu nedenle Macaheli diye okunan yöremiz isminin Türkçedeki yazım ve okunuşunda kelimenin özgün kökü olan Macahel kullanımı doğru, yeterli bir kullanımdır. Kaldı ki özgün söylenişinde de her zaman "Macaheli" denmez. Bazı söylenişlerde mesela Macahel'e gidiyorum derken "Macahel'şi" denir, "Macaheli'şi" denmez! Macahel göç etti, Macahel ayağa kalktı derken, "Macahel'ma" denir, "Macaheli'ma" denmez! Demekki kelimenin aslı, kökü Macahel'dir. i, şi, ma gibi ekler Gürcüce konuşmada kullanılan eklerdir. (...) Soruyorum, herkesin doğru bir şekilde kullandığı Macahel'i kullanan ben mi yoksa ilgisiz i ekiyle ve sanki kelimenin özgün hali bu gibi Macaheli yi piyasaya süren ve onu destekleyen siz mi (tabi Macahelli iseniz) kimlik sorunu yaşıyor? (...) Madem konuyu açtın MaCahel ve MaÇahel tartışmasına da girelim. Bir kere ne C ne de Ç kelimenin aslındaki o (Türkçede olmayan) sesi tam olarak karşılamıyor. Gerek C gerekse Ç o sese yaklaşan Türkçedeki sesler ve her ikisinin de kullanımı doğru. Elbette internette Ç olmadığı için zorunlu olarak C kullanılıyor. Ancak internet dışındada çoğunlukla C harfinin kullanıldığını da gözden kaçırmamak gerek. Basın kuruluşlarına haberi kim yazdırıyorsa elbetteki o kişinin etkisi vardır. Ancak çoğu resmi kullanımlarda ve şu ana kadar çıkmış çoğu basın haberinde Camili'nin yanında Macahel veya Maçahel kullanılagelmiştir. Ama Maçaheli yeni piyasaya sürülmüş birşeydir. (...) Şimdiye kadar herkes Macahel veya Maçahel diye kullanıyorken, ne olduda birden Maçaheli'yi piyasaya sürme ihtiyacı hissettiniz? Yöremiz isminin Türkçede köküyle anılması yetmez eki de girsin, iz olsun mu istiyorlar bir kısım çevreler?"

Yukarıda kısaca bilgi vermemin sebebi yaratılmak istenen zihinsel kargaşaya dikkat çekmek içindi. Buna benzer kafa karıştırıcı kavramsal kullanımlar kendi platformlarında sürüce kullanılıyor. Bunlardan bahsedip de benden daha fazla huylanılmasını istemedim doğrusu. Buradaki niyeti çözebilecek kadar uyanık bir duruş sergilediğimiz herkesin malumu. Ardındaki niyet, şovenist mistisizmi 'çağrıştırıyor'. Kilise önündeki resimler, birinci koro çıkarmasında 'üç-beş ihtiyar köylümüzü' patrikle görüştürmeler, gürcüce kavramların 'güya asıllarının' öne çıkartılması, titizlikle vurgulanmaya çalışılması gibi faaliyetler beni maalesef haklı çıkarmaya yetiyor. Bunun üstünün 'geleneksel', 'yaşlılar' gibi örtülerle örtülmesi gerçeği değiştirmiyor. Sevgili okuyucularım gördüğünüz gibi kral çıplak!

Yeni bir yönetim yeni bir ruh demektir. Seçimden sonra yenilenen masum Macahel Vakfımızın, geldiği yörenin duygularını, sorunlarını dikkate alacak, hayat damarlarını açıcı politikalar geliştirmesini ve hayata geçirmesini bekliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmesi için halkıyla, gençliğiyle sahici bir diyalog kurabilmesini becerebilmesi gerek.

Şunu dost uyarısı olarak algılayın lütfen: Yukarıda bahsettiğin husus önemli bir husustur. Macahelin olumlu bir imajı var. Gerek Macahel Vakfının gerekse de Macahel Vakfı resmi yayın organı internet sitesinin bu tür hassasiyetleri göz ardı etmemesi gerekmektedir. Ortak imajımız için, hepimiz için önemlidir bu. Ancak yukarıda bahsettiğim, olumlu imaja zarar verebilecek simge ve ifadelerin Vakıf ve site ortamında vücut bulduğunu görmekteyim. Bu konuya dikkat etmek gerekir.

turhanaydin08@yahoo.com 


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi