Bilgi Kirliliği 1-Hidroelektrik Enerji ve UNESCO

Yazan : Mereta


Macahel'deki HES Projeleri bakımından ileri sürülen itiraz noktalarından biri, yörenin UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı ilan edilmesine karşılık, HES projelerine izin verilmesinin çelişki oluşturduğudur. Hatta bu itiraz, HES'lere karşı başka bölgelerde organize edilen muhalefette dahi -Macahel'in biyosfer rezerv alanı statüsünden bahsetmek suretiyle- kullanılmaktadır. Oysa bu iddia, HES'lerin çevreye zararlı olduklarına dair soyut bir ön kabule dayalı yanıltıcı bir savdır. Zira hidroelekrik enerji, yenilenebilir, çevre dostu enerji olarak kabul edilmekte ve sürdürülebilir kalkınmanın/enerji üretiminin örneği olarak gösterilmektedir. Daha da önemlisi UNESCO'nun Uluslararası Hidroloji Programı kapsamında kurulan Uluslararası Hidroelektrik Birliği, hidroelektrik enerjiyi desteklemektedir. Hatta söz konusu birliğin ulusal komitesi olarak, 2004 yılında Türkiye Su Enerjisi Birliği (TÜRSEB) kurulmuştur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için: http://www.turseb.org  Mereta : 01.03.2010 04:49:08 Tarihinde bu mesajı düzenledi..

Yazının Kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org/Forum.asp?forum=oku&msgid=71
Macahel Bizimdir İnisiyatifi