Macahel’de Sit Alanı İlanı Girişimine Tepki!

Macahel’de HES projelerine karşı, dere kenarlarının sit alanı ilan edilmesi önerisi tepkiyle karşılandı. Özellikle Şavşat'ın, Maral ve Uğur Köylerinin kullandığı yaylalarına komşu köylerindeki sit alanı ilan girişiminin, Macahel yaylalarını da kapsama ihtimali büyük tepki doğurdu.  

HES karşıtı lobinin yeni oyunu: Proje sahalarını sit alanı ilanı ettirmek

Doğu Karadeniz’de ve Macahel’de, belirli lobi merkezlerince yönlendirilen sözde çevrecilerin, yasal olarak teşvik edilen HES Projelerine karşı yürüttükleri maksatlı muhalefet, iptal davalarından sonuç alamayınca, çağdışı kalmış yasakçı koruma statülerini devreye sokmak istiyor.

Şavşat İlçesine bağlı ve Macahel’in yaylalarına komşu iki köy muhtarının, köy halkından habersiz hareket ederek, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için dilekçe vermeleri yönünde yanıltıldıkları bildirildi. Bölge sınırlarının net olmaması sebebiyle ilanın, Maral ve Uğur köylerinin kullandığı bazı yaylaları (Çuripira, Papart, Mereta) da kapsamına alabileceği ve bunun köylerde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maral Köyü Eski Muhtarı Hasan ŞİMŞEK, bu çevrelerin Macahel’de de benzer bir girişimde bulunmayı düşündüklerini, dere kenarlarındaki belirli bir alanın sit alanı ilan edilmesine yönelik öneriler ileri sürülerek halkın nabzının yoklandığını ifade etti.

Macahel Halkı yasakçı statülere karşı çıkıyor…

ŞİMŞEK, konunun, tarafınca Maral ve Uğur Köylerinde gündeme getirilerek halkın bu hususta bilgilendirildiğini, halkın tamamına yakınının, dere kenarları dâhil yaşam alanlarını kısıtlayıcı yasakçı bir statünün getirilmesine karşı olduğunu söyledi. Yörenin korunması açısından, geleneksel koruma-kullanma-sahiplenme uygulamasının desteklenmesi gerektiğini, sit alanı ve benzeri yasakçı statülerin aksi yönde tepkilere yol açarak, yörenin korunmasına değil, tahribine sebep olacağını vurguladı.

Öte yandan Macahel’de daha önce halkın iradesine aykırı olarak ve halktan habersiz bir şekilde ilan edilen Efeler-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı, GEF-II Projesi pilot bölgesi, Biyosfer Rezervi Statüsü gibi geleneksel koruma anlayışıyla çelişen yasakçı koruma girişimlerinin şiddetle reddedildiği ve çeşitli toplu dilekçelerin verildiği biliniyor. Sit alanı ilanı girişiminin yeni bir tepkiye yol açacağı tahmin ediliyor.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi