Macahel’deki HES Projeleri Hakkındaki Anket Çalışmamız Sona Erdi

Macahel’deki HES (Hidroelektrik Santrali) Projeleri hakkında e-posta grubumuzun üyesi Macahelliler arasında yapılan ve yaklaşık üç hafta süren anket çalışmamız sona erdi.

Anketimiz, Macahel’de yapılması planlanan HES (Hidroelektrik Santrali) Projeleri hakkındaki tartışmalara ışık tutmak amacıyla hazırlandı. Anket soruları konuyla ilgili olarak öne çıkan farklı düşüncelerden derlendi ve katılımcıları sıkmaması için 5 soruyla sınırlı tutuldu. Anket sorularında birbirine tamamen zıt şıklara ve “Diğer” seçeneğine yer verilerek, önemli ölçüde objektiflik sağlandı. 

Anketimiz öncelikle macahel-bizimdir e-posta grubuna üye Macahellilere gönderildi. Ankete, konuyla ilgili e-postaya cevap yazmak suretiyle katılım mümkün olduğu gibi, on-line anket sistemi üzerinden her bir katılımcıya özel olarak, otomatik bir şekilde gönderilen linki tıklamak suretiyle de katılım sağlandı. Katılımcılarımız, pratik olması ve anonim bir nitelik taşıması itibariyle daha çok bu ikinci yöntemi tercih etti.

Anketimize toplam 22 kişi katıldı. Kendi türünde bir ilk olma özelliğini taşıyan anketimize katılım düşük olsa da anket, yapılış biçimi, içeriği ve katılımcıların düzeyi itibariyle belirli bir eğilimi göstermesi açısından yine de önemli sonuçlar yansıtıyor.

Aşağıda her bir soruda şıkları işaretleyen katılımcı sayısı ve bunun yüzdesinin yanı sıra, “Diğer” seçeneğini işaretleyen (veya bazı katılımcılarımızın yaptığı gibi bu seçeneği işaretlemeden bu kısma görüşlerini yazan) katılımcıların görüşleri yer alıyor. Her bir sorunun altına, sonuçlara dikkat çekmek amacıyla kısa bazı yorumlar da eklendi.

5 SORUDA MACAHEL'DEKİ HES (Hidroelektrik Santrali) PROJELERİ : KISA BİR ANKET ÇALIŞMASI

 Soru1: Genel olarak HES (Hidroelektrik Santrali) Projeleri hakkındaki bilginiz nedir?

Seçenekler

Sayı

Yüzde

a) HES projelerinin ne anlama geldiği, amacı hakkında hiçbir fikrim yok

0

%0.00

b) HES projelerinin akarsulardan elektrik üretimine ilişkin projeler olduğuna dair genel bir bilgim var

14

%63.64

c) Projeler ve sürecin işleyişi hakkında detaylı bilgiye sahibim

8

%36.36

Diğer: “Ve projelerin uygulanması taraftarıyım. Keşke bu projeleri zamanında Macahel adına alsaydık. Tarih bizi bu projeleri Macahel adına sahip çıkamadığımız için yargılayacaktır. Çok büyük bir gelir kaynağını havza dışına kaçırmış olduk. Uygulanması Macahel için uygun”

0

%0.00

Yorum:  Sonuçlara bakıldığında anketimize katılanların hepsinin projeler hakkında genel veya detaylı bir bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla diğer sorulara verilen cevaplar, “konu hakkında bilgisi olan” katılımcıların cevabı olarak değerlendirilebilir.

Soru2: Macahel’deki HES (Hidroelektrik Santrali) Projeleri hakkındaki bilginiz nedir?

Seçenekler

Sayı

Yüzde

a) Macahel’de bu tür projeler olduğunu ilk defa duyuyorum

0

%0.00

b) Projelerin olduğunu duydum, ancak kimin, nerede, nasıl bir proje yaptığını bilmiyorum

12

%54.55

c) Sadece Düzenli Köyü’nde Hayrettin Gülbin tarafından yapılan projeden haberdarım

1

%4.55

d) Tüm projeler hakkında genel bir bilgim var

10

%45.45

Diğer

0

%0.00

Yorum: Yukarıdaki sonuçlar, anket katılımcılarının Macahel özelinde de projeler hakkında bilgi sahibi olduklarını, dolayısıyla konuyla önemli ölçüde ilgili kişiler olduğunu göstermektedir.

Soru3: HES (Hidroelektrik Santrali) Projelerini yöntem ve doğuracağı sonuçlar itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seçenekler

Sayı

Yüzde

a) Projeleri, çevreye zararı minimum olan bir yöntemle, boşa akan akarsuların elektrik üretiminde değerlendirilmesi olarak görüyorum, tamamen destekliyorum

6

%27.27

b) Projelerin çevreye zararının, elektrik üretimine sağlayacağı katkıdan fazla olduğunu düşünüyorum, tamamen karşıyım

6

%27.27

c) Projelerin çevresel bazı etkileri olmakla birlikte, gerekli kontrolün sağlanarak akarsuların değerlendirilmesi gerekir, bu şartlarla destekliyorum

10

%45.45

Diğer

0

%0.00

Yorum: Buna göre katılımcıların büyük bir kısmının HES Projelerine olumlu baktıkları söylenebilir. Bununla birlikte (b) ve (c) şıklarına verilen cevaplar birlikte analiz edildiğinde bu konuda önemli bazı endişelerin de mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Soru4: Macahel'de HES (Hidroelektrik Santrali) Projelerinin yapımını nasıl karşılıyorsunuz? (Bu soruda birden fazla seçenek tercih edilebilir)

Seçenekler

Sayı

Yüzde

a) Projeler Macahel için bir gelişmedir, kurallara uygun yapılması şartıyla hepsini destekliyorum

6

%27.27

b) Projelerin çevreye etkisi vb. sonuçları nedeniyle Macahel’deki projelerin tümüne karşıyım

5

%22.73

c) Projelerin tek tek çevreye zararı az olsa da Macahel’de çok sayıda yapılmasını doğru bulmuyorum, sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünüyorum

6

%27.27

d) Projelerden önemli gelirler elde edilecek olup, Macahel’in zenginliği olan akarsulardan Macahellilerin yararlanması gerektiğini düşünüyorum, Macahelli olmayanların projelerini desteklemiyorum

6

%27.27

Diğer: 1. Böyle bir kaynağımız mevcutken bir Almanın söylemiş olduğu su akar, Türk bakar lafını da düşünürsek, sular bugüne kadar akıyordu zaten biz de Macahelli olarak bakıyorduk, madem şuan ki enerji ihtiyacı göz önüne alındığında devlet tarafından, özel girişimcilere elektrik üretim lisansları veriliyor, biz yapılsın mı yapılmasın mı sürecini ne kadar uzatırsak, sonunda bize verilenle yetineceğiz ama ileride bu (HES) projelerin hayata geçecek şeklinde şimdiden buna yönelik de bir çalışmamız olmasının da gerektiğini düşünüyorum, konuyla ilgili olarak şu an Batum’da birçok Trabzonlu, Rizeli, Tokatlı yatırımcının yatırım yaptığını ve buradaki ekonomik ranttan büyük paylar aldığını ben şahsen biliyorum, bizim ana vatanımız olan yerde bile, ekonomik olarak doğan fırsatlardan bizim dışındakiler faydalanırken, biz yine bakıyoruz diye düşünüyorum. İleriki dönemlerde (HES) projelerinin nasıl yapılacağını, doğanın tahrip edilip edilmeyeceğini, ekonomik getiri ve götürülerini kontrol altında tutmak için bu projeleri Macahellilerin kuracağı bir şirket tarafından yapılması, bu şirketin sahibinin yine Macahellilerin olması, şöyle bir sonuç doğurur eninde sonunda yapılması muhtemel bir şey varsa bile bunu biz kendimiz yapalım, yapmak içinde hale hazırda duralım, bireysel çaba veya girişimler kişiyi ihya edebilir ama el birliğiyle yapılanlar bölgeyi ihya edecektir diye düşünüyorum.   

2. Günümüzde küresel ısınma, çevre faktörlerinin revaçta olduğu ve dünyamızın susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalabileceği bir durumda cennetten köşe olan Macahel’de böyle bir projeyi olumlu karşılamak doğru bir yaklaşım değildir. Bölgemizin birçok canlı için gen kaynağı olduğunu ve çok fazla sayıda çeşitlilik olduğunu ve bu konuda dünya ülkelerinin ülkemiz de dâhil gen kaynaklarının korunması ve toplanmasına yönelik milyon liralık projeler yaptığını ve desteklediğini biliyorum. (sadece bağcılıkta ıslah için 2 milyon TL) Bu durum da dikkate alınırsa çevreye zarar verecek bir projeyi yapmak da desteklemek de bana göre düşüncesizliktir. 

3. Güzelim doğanın orijinalliği bozulacak projeye tamamen karşıyım.

3

%13.64

Yorum: Mevcut sonuçlara göre, çoğunlukla projelerin desteklendiği, ancak ağırlıklı olarak belirli sınırların olması ve özellikle bu kaynağın Macahelliler tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. Sınırlama kapsamında, projelere tümüyle karşı olanların da dikkate alınması gerekir.

Soru5: Macahel'deki HES (Hidroelektrik Santrali) Projelerine karşı, yörede istenmeyen bazı kuruluşların öncülüğünde geliştirilen muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seçenekler

Sayı

Yüzde

a) Bu konuda bilgim yok, ancak söz konusu çevrelerin muhalefetini kuşkuyla karşılıyorum

6

%27.27

b) Bahsi geçen muhalefeti biliyorum ve tamamen destekliyorum

4

%18.18

c) Yapılan muhalefetin tamamen münferit ekonomik, siyasi-ideolojik çıkarlara hizmet ettiğini düşünüyorum, dolayısıyla desteklemiyorum

9

%40.91

Diğer: 1. Sözle yapılan muhalefetin, sözde kalacağını, icraat olmadan bir anlamı olmadığını düşünüyorum, yörede madem istenmeyen kuruluşlar var ve bunlar bir şeylere öncülük edebilecek güce bile gelmişler, bunların o yörede işi ne hala, demek ki sadece yine sözde istenmeyen kuruluşlar, bu kuruluşların gönderilmesi için bir icraat mevcut değil.

2. İster istenen kişi olsun ister istenmeyen kişiler olsun HES Macahel doğasını bozacak, bir kaç kişi para kazanacak diye doğayı katletmemek lazım.

3. Bölgede başka bir gücü istemeyen çevreler var. Bölgeyi tamamen ıssızlaştırma amacı taşıdıkları belli. Çevrecilik amaçları değil, araç olarak kullandıkları kesin.  

3

%13.64

 Yorum: Kullanılan oylara göre, gerek yöremizde gerekse genel olarak Doğu Karadeniz’de belirli kesimlerin öncülüğünde yürütülen muhalefetin çok büyük bir çoğunlukla desteklenmediği, en azından şüpheyle karşılandığı ortaya çıkmaktadır. Önceki sorulardaki oranlara göre bu konuda endişeleri olanların dahi bu soruda farklı bir görüşte yoğunlaşmaları dikkat çekicidir.  


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi