Maral ve Uğur Köyleri'nin HES Santralleri Hakkındaki Raporu

2005 yılında teşvik yasaları ile Camili havzasındaki HES santrallerinin yapımı ve tahsisi hakkında, tahsis yıllarında tarafımızdan yapılan uyarıların anlaşılmamış olduğu, son görüşmelerde teyit edilmiştir.

Bölgemizin tüm suları birkaç firmaya amacı ne olduğu bilinmez şekilde tahsis edilmiş olup, bir kısım duyarlı insanlarımızın olumsuz bakışları sayesinde, yöre kaynaklarının üzerinde yapılacak işlerin yöre insanlarına ne verip ne götüreceği endişeleri ile tahsisin büyük bölümü durdurulmuştur (Maral, Uğur, Efeler dereleri); ancak bu netice Camili insanının içe kapalı, çağ dışı yaşamına devam etme hevesinde olduğu için değildir.

Binlerce yıl varlığı ve yokluğu ile büyük sıkıntılarla yaşamını sürdüren, Camili halkı, bugün havzamızın biyosfer rezerv alanı ilanında en büyük pay olan insanlarına et tırnak gibi ait olan doğa zenginliğine ve bu insanların bu zenginliğe damarlarındaki kanı gibi gördüğü sularına ve doğal kaynaklarına acaba kimlerin iştahlarının kabardığının perde arkasını çok merak etmektedir. Bu kaynakların, ancak Camili bölge halkı ile birlikte, bölge insanlarını kapsayacak şekilde değerlendirilmesi halinde başarıya ulaşılacaktır. Bu kaynakların en azından bir kısmının bir an önce bölge halkının yararlanmasına sunulması, insanlarımıza faydalı hale getirilmesi, yıllardır mücadele verdiğimiz, beklediğimiz bir durumdur.

Bu konunun bir ucundan tutan Camili halkından bir eğitimcinin, Camili havzasının bir köşesinde Camili insanına da fayda getirecek şekilde, doğayı fazla tahrip etmeyecek biçimde üreteceği enerjinin, yörenin iklim şartlarına göre zarar değil, yöremize ve halkımıza refah getireceği düşünülmektedir.

Doğanın korunması yöre insanın elinden alınıp, harici sahiplenmelere ve yönlendirmelere değil, binlerce yıl önce yöre insanlarımızın kültüründe oluşan koruma, kullanma ve sahiplenme anlayışına bırakılmalıdır.  Bu anlayış sayesinde halen var olan eşsiz korunmuşluğun hayretle izlendiğini, halen tasavvur edilemediğini, havzamızı gezen ve görenleri büyük bir hayrete düşürdüğünü görmekteyiz. Ancak bu doğa ve biyosfer rezerv zenginliğinin havza insanları ile birlikte oluştuğunu, yöredeki tabiatın insanları ile bir probleminin olmadığını, tam aksine yukarıda belirttiğimiz gibi yöre insanları sayesinde doğanın zenginleştiğini, insanların doğasını, doğanın da insanlarını çok iyi anladıklarını ve çok sevdiklerini görmeliyiz. Ancak birileri bundan rahatsız olup, et ve tırnağı birbirinden ayırırcasına yöre halkını istilacı görüp, bu insanları doğasından soyutlamaya çalışarak, kimine insancık, kimine adam müsveddesi demekte, kiminde ciğer tahlili yapmaktadır ve az önce ifade ettiğimiz gibi perde arkasından şu güzelim doğa zenginliğimize sahiplenme iştahlarını arada bir el altından çok kurnazca göstermektedirler.

İşte gördüğümüz asıl tehlike budur. Yoksa hangi yaratık olursa olsun bilinmelidir ki insanların istifadesi için yaratılmıştır. Camilideki doğa zenginliğinin de önce yöre halkına ve sonrasında tüm insanlığın istifadesine göre değerlendirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Tarihi boyunca doğası ile hiçbir problemi olmayan Camili halkına kendi doğasının çok görülmesi, doğasının insanlarının önünde tutulması pek doğru olmasa gerek. Kendi doğaları kendilerinden esirgenen Camili insanın dışında, başka birinci sınıf gibi gördükleri insanlara Camili bölgesinin sahiplenilmesi asla ve asla mümkün olmayacaktır. Böyle bir düşünce bu doğayı korumak değil yok etmeye atılmış en büyük adım olacaktır.

Bu bakımdan havzamızın, yöre kültürü ve yöre insanları ile birlikte kullanılıp değerlendirilmeye ve bu şekilde sürdürülebilir kalkınmaya devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekmektedir. Kuyruğuna basılmayan yılanın kimseye zehir saçmadığı aşikârdır.

Hasan ŞİMŞEK                                                                              Hüseyin YILDIZ

İmza                                                                                               İmza

Camili Havzasında Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Yapılması Düşünülen Hes Santrali Tartışmaları İle İlgili Maral Uğur Köyleri Tarafından Oluşturulmuş Rapordur.

** Yayın aşamasında kısmen redakte edilmiştir.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi