Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre, Macahel’de 944 Kişi Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçlarını açıkladı. 2007 sonu itibariyle Türkiye’nin nüfusu 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak saptandı. Büyükşehirlerden İstanbul’da 12.573.836, Ankara’da 4.466.756, İzmir’de ise, 3.739.353 kişi ikamet ediyor. Artvin’in nüfusu 168.092, Borçka’nınki ise 24.133 olarak sayıldı.

Açıklanan sonuçlara göre 6 köyden oluşan Camili (Macahel) yöresinde toplam 944 kişi yaşıyor. Önceki yıllara göre yöre nüfusunun oldukça düşük olmasının sebebi, yoğun göçün yanı sıra, sayım sırasında bulunulan yer kriteri yerine, ikamet adresini esas alan bir sayım yapılmasına dayanıyor.

Cinsiyet kriterine göre yöredeki 944 kişiden, 493’ü erkek, 451’i kadın nüfustan oluşuyor.

Köylerin nüfusu karşılaştırıldığında, Düzenli Köyü, 211 kişiyle en kalabalık nüfusa sahip köy olarak öne çıkıyor. Bunu, 198 kişiyle Uğur, 196 kişiyle Maral, 159 kişiyle Camili, 150 kişiyle Efeler Köyü takip ediyor. Kayalar Köyü ise, 30 kişiyle en az nüfusa sahip köy olarak dikkat çekiyor.

YILLARA GÖRE CAMİLİ (MACAHEL) YÖRESİNİN NÜFUSU

Köyler

1990

1997

2000

2007

Camili

288

187

271

159

Düzenli

469

293

347

211

Efeler

385

245

267

150

Kayalar

123

56

87

30

Maral

530

308

379

196

Uğur

358

219

259

198

Toplam

2153

1308

1610

944

  


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi