Macahel'de İstenmeyen GEF-II, Yine Gündemde...

Çevre ve Orman Bakanlığınca Artvin’in Camili Bölgesinde uygulanan  “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” kapsamında yapılan faaliyetler ile 2007 yılı iş programı, Valilik toplantı salonunda düzenlenen Danışma Konseyi toplantısında ele alındı.

Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu başkanlığında  yapılan toplantıda, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi  Camili Proje Müdürü Sıtkı Eraydın, slâyt  eşliğinde sürdürülen çalışmaları anlattı.

Proje Müdürü Eraydın, Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde Camili’de yürütülmekte olan ‘Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF-II)’nin’   Türkiye’de uygulamaya konulan dört sahadan biri olduğunu belirterek, Artvin-Camili bölgesinin 29 Haziran 2005 tarihinde Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezervi olarak, 102 ülkeden 482 alanı kapsayan UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (MAB) Ağı’na dahil edildiğini anımsattı.

Camili’de  bugüne kadar toplam bütçesi 280.000 $ olan 50 Projeyi faaliyete geçirdiklerini kaydeden Eraydın, “Toplam bütçenin % 80 ‘ine denk gelen 37 proje tamamlanmıştır. Geriyekalan 14 proje 2007 Haziran sonunda tamamlanacaktır. Proje kapsamında, insanların doğal kaynaklar üzerindeki baskısını azaltarak  doğa tabanlı faaliyetleri geliştirmek için çalıştık. Öte yandan korumadan kaynaklı mağduriyetleri azaltmak için insanların sürdürülebilir bir yaşam şansını artıracak diğer hibe kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını ve proje yazmayı öğrettik. Yine, ekonomik kısıtlamalardan dolayı köylülerin daha önce gerçekleştiremedikleri projelere başlangıç sermayesioluşturmak amacıyla destek sağladık” diye konuştu.

Bölgede en büyük problemin yol çalışmalarında yaşandığını ifade eden Eraydın, “Karayolları ile Köy Hizmetlerinin yapmış olduğu doğa üzerinde bir takım çalışmalar var. Camili yolu 1986 yılında ihale edildi ve 2007 yılına geldik yol çalışmaları halen devam ediyor. Bu yol çalışmalarında hafriyat doğanın üzerine bırakılıyor. Bu da doğaya çok büyük zarar veriyor.  Diğer yandan bölgede betonlaşmadan kaçınılması ve yerel mimariye hitap edecek ahşap yapılaşma konusunda gerek kamu kurumları, gerek bölgede yaşayan insanlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir” dedi.

Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu ise, Borçka Kaymakamı Hüseyin Gökdemir başkanlığında bir heyet oluşturulacağını beleirterek, bu heyetin hazırlanacak projeleri yasal zemine oturtarak teknik altyapı hazırlayacaklarını kaydetti. Vali Aydoğdu, “Kuracağımız heyet,  sizin projelerinizle ilgili hem yasal,  hem de teknik alt yapıyı hazırlarlar. Zaten ilçedeki bütün kurumlar kaymakamın emrindedir. Kaymakamlık imkânlarıyla çözülemeyen sorunlar vilayete intikal ettirilir.  Ayrıca orada siz daha başka düşünceler geliştirin ama bu geliştirdiğiniz düşünceler, Artvin’in Camili bölgesi dışındaki yerlerde de uygulanabilir olsun. Onu da önce Camili’de, sonrada başka yerde deneyelim.” dedi.

Kaynak: www.artvin.gov.tr      


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi