Kafkas Arısı, Tema’nın Değil, Macahel Halkı’nın Bir Zenginliğidir!

Kamuoyuna

İlgili kamuoyunun yakından bildiği gibi, Tema Vakfı, 1994 yılından beri yöremize ilgi duymakta olup, bu konudaki girişimlerini, çevre kuruluşu sıfatıyla tamamen ilgisiz, dolayısıyla kuruluş amacına açıkça aykırı olan; arıcılık, turizm gibi ticari (sözde kırsal kalkınma adlı proje ortaya atarak) ve son olarak yaşlılar korosu (ve etnik şarkılar) gibi etnik konulara yöneltmiştir. Ayrıca bu girişimleriyle bağlantılı olarak festival, belgesel gibi reklâm ve destek kazanmak amaçlı çalışmalar da yürütmüştür. Yine kamuoyunun çok iyi bildiği gibi, tüm bu girişimler, sağduyulu, kişisel hareket etmeyen ve ileriyi gören Macahel Halkınca başından itibaren kesin bir şekilde reddedilmiş, hatta yetkili makamlara toplu imzalı dilekçeler arz edilmiştir. Tamamen hukuk kuralları içerisinde ve demokratik yöntemlerle ortaya konulan bu doğal ve haklı talep ısrarla gündemde tutulmaya çalışılmış, başta hak ettiği karşılığı göremese de son zamanlarda söylemlerin haklılığı basiretli yetkililerce de fark edilmeye başlanmıştır.  Bu açık ve kesin tepkiye rağmen söz konusu kuruluş, inatla ve kendisine destek olan kişisel çıkarcı bazı kimseler ile ileri göremeyen bazı yetkililerin desteğiyle yöremizde kalmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede yöremizde gerçekleştireceğini öğrendiğimiz “Kafkas Bal Arısı Çalıştayı” (18-21 Temmuz 2006 - Camili) adı altındaki organizasyon  bağlamında konuyla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyoruz. Bilindiği gibi adı geçen kuruluşun arıcılıkla ilgili girişimleri, bir şekilde “Macahel” ismini koyduğu bir ticaret şirketi kapsamında yürütülmektedir. Kuruluşunda yöre halkını çekmek amacıyla hisseleri dağıtılmaya çalışılmışsa da bu girişim yöre halkınca kabul görmemiştir. Zarar etmesine rağmen arkasındaki sermaye desteği ve bu sermaye ile ilişkili pazar ağı sayesinde faaliyet göstermektedir. Yöremiz ismi olan ve herkese ait bulunan “Macahel” adını kullanması, yöreyi ve şirketin sermaye yapısını bilmeyen kamuoyu bakımından aldatıcı (şirketin Macahel Halkına ait olduğu gibi gerçekdışı bir izlenim oluşturan) ve yöre birikimleriyle kurulan yerel küçük işletmeler açısından haksız rekabet doğurucu bir nitelik taşımaktadır.

Tema arıcılıkla ilgili girişimlerinde, “Kafkas arısını biz keşfettik, arıcılığı biz başlattık” gibi kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan söylemlerle bunu sahiplenmeye, öne çıkmaya çalışmakta, böylece yaptığı ticaretteki geliri artırmayı, kolaylaştırmayı, özetle rantsal gelir sağlamayı hedeflemektedir. Bir defa şunu iyi bilmesi gerekir ki, Kafkas arısı tamamen Macahel’e ve Macahel Halkı’na ait bir zenginlik olup, Tema veya bir başka kuruluşun rantsal kazanç aracı değildir. Bu arı ırkı yıllardır Macahel’de, Artvin’de ve Ardahan gibi çevre illerde vardır ve bilinmektedir. Keza Macahel Halkı, bu topraklarda var olduğundan beri, tamamen doğal üretim yollarıyla arıcılıkla meşgul olmuştur. Bunu yöreye getiren Tema değildir. Aksine Tema bu zenginliği ticari kazanç olarak yöreden almaya, götürmeye çalışan, bunu sözde sahiplenmeye uğraşan bir görünüm sergilemektedir

Bu nedenle ticari faaliyetine bilimsel görünüm ve kılıf verme amaçlı bu girişimi samimi ve Macahel Halkı yararına bulmuyoruz. Organizasyon, tamamen ticari nitelikteki bu girişimlere ve kendilerine ait şirkete kamuoyu desteği ve pazar (ulusal ve yabancı pazar) oluşturmak hedeflidir. Ayrıca organizasyona çağrılan yerel ve ulusal yetkililer açısından ise, son zamanlarda net bir şekilde fark edilmeye başlayan rantsal gelir amacını örtme, böylece bundan sonraki olası inceleme ve denetlemelerde, alınacak izinlerde suni bir güç elde etme amaçlanmaktadır. Organizasyona katılan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilileri, bu kuruluşun ve şirketinin, Kafkas arısı konusundaki rantsal girişimlerinin arka planını, kendilerine bağlı, Kafkas arısı konusunda gerçekten önemli ve örnek kamusal hizmetlerde bulunan Ardahan Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nden öğrenebilirler.

Şunu da belirtmek isteriz ki, bu tepkimiz, organizasyon çerçevesinde yöremize gelen ve bahsettiğimiz gerçeklerden haberdar olmayan misafirlere yönelik değildir. Ancak onlar da yapılan bu organizasyonun, Macahel Halkı’yla ve bu Halkın bir zenginliği olarak Kafkas arısıyla bir ilgisinin olmadığını, tamamen bir ticari şirketin menfaatine olduğunu bilmelidirler. Yapacakları değerlendirmelerde bu önemli gerçeği dikkate alacaklarına inancımız tamdır.

Bu durumda yapılması gereken, yöremizin ve dolayısıyla ülkemizin bu önemli zenginliğinin, bu kuruluşun ticari tekelinden çıkarılıp,  Macahel Halkı yararına değerlendirilmesi yolunda acil adımların atılmasıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı bir arıcılık üretme istasyonu (Ardahan’da kurulu başarılı istasyonun tecrübelerinden de yararlanılarak) yöremizde de bir an önce kurulmalıdır. Benzer şekilde yine söz konusu Bakanlığımızın desteğiyle, yörede öteden beri yapılan organik tarım sertifikalandırılmalı, gerekli kamusal teşkilatlanma oluşturulmalıdır. Bu konuda da yörede istenmeyen kuruluşun tekel oluşturması mutlaka önlenmelidir.

Son olarak organizasyon programı kapsamında yer verilen gezi ve eğlence hususlarıyla bağlantılı birkaç noktaya işaret etmek istiyoruz. Bilindiği gibi Tema, “eko turizm” adı altında yöremize, yüklü ücretler karşılığında turlar düzenlemekte, askeri yasak bölge içerisinde tamamen yasalara aykırı inşa ettiği otelde konaklama yaptırmaktadır. Yakın zamanda söz konusu otele ilişkin olarak yapılan denetimlerde, elde edilen kazancın vergilerinin ödenmediği, gerekli ruhsatlara sahip olunmadığı tespit edilmiş ve otel mühürlenmiştir. Böylece yöremizin bir diğer zenginliği olan doğası üzerinden de açıkça rantsal ve hatta vergisiz, haksız kazanç sağlandığı geç de olsa yetkililerce saptanmıştır. Yapılan bu organizasyonla, yasalara aykırı kurulan otel üzerindeki bu görünüm de örtülmeye çalışılmaktadır. Organizasyon kapsamında gezdirileceği söylenen Maral Şelalesi’ne giriş, köy muhtarlığının kararıyla ücrete tabidir. Tema’nın şirket menfaati için yaptığı bu organizasyon kapsamındaki gezisinin ücretini henüz ödemediği belirtilmektedir.

Organizasyon programı kapsamında Tema’nın, yaşlılarımızı koro adı altında, adeta gelen insanları eğlendirme aracı olarak kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu insanlarımızın, şarkılarımızın hangi amaçlarla, yabancı bir ülkenin hangi tarihi-dini hayalleri uğruna alet edilmeye çalışıldığı, bunun arkasında kimlerin olduğu biz Macahellilerce çok iyi bilinmekte ve bu çalışmalar yakından, en ince ayrıntısıyla takip edilmektedir. Temel ulusal yararlarımıza aykırılığı da gündemde olan bu tip faaliyetlere şimdiye kadar göz yumulmuş, yapılanlar, niyetlerin iyice açığa çıkması amacıyla izlenmiştir. Ancak görülmektedir ki bu düşünceler farklı kisvelerde korunmaya, ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Organizasyon duyurusu “Toprağına sahip çık” şeklindeki bir sloganla bitirilmektedir. Biz de bu çağrıya uyarak, kendi topraklarımıza, kendi zenginliklerimize sahip çıkarak, diyoruz ki; Macahel ve zenginlikleri (doğası, Kafkas arısı ve diğer sayısız zenginliği) bizimdir, Macahel Halkı’nındır! Tema’nın veya başka kişi veya kuruluşların ticari ya da diğer amaçlarının aracı asla değildir ve de olmayacaktır!

Son söz: “Tema, topraklarımızdan, zenginliklerimizden çık! Çölleşen yerlere git!”

Saygılarımızla. 17.07.2006.

Ek: Tema'nın Organizasyon Duyurusu ve Ekindeki Programı


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi