GEF-II Müdürünün Açıklaması ve Yanıtımız

GEF-II Proje Müdürü'nün Açıklaması

Biyosfer Rezerv Alanı UNESCO tarafından Camili'nin Biyosfer Rezerv alanı olarak ilan edilmesi ile ilgili web sitenizde yapılan haberlerden bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Biyosfer Rezerv alanı bir koruma statüsü değildir. Sadece alana uluslararası prestij kazandıran bir statüdür. Biyosfer Rezerv alanı nedir? sorusuna yanıt almak için konunun uzmanlarının da katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapılabilir. UNESCO ya yapılan başvuru formunu Proje müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Biyosfer Rezerv alanı olarak ilan edilmesini iptal etme isteğinizi ilgili makamlara iletmenizde problem yok, ancak yanlış bilgilendirmeden uzak durmanızı rica ediyorum.

Ahmet Emin MERCAN
Proje Müdürü

Yanıtımız

Sn. Proje Müdürü,

Açıklıkla ifade edelim ki yönetiminizin, Macahelin biyosfer alanı ilan edilmesine yönelik girişimi tamamen bir oldu bittidir ve bu girişimde Macahel insanı, yerel yönetimi ve inisiyatifi tamamen devre dışı bırakılmış, adeta yok sayılmış ve hatta aldatılmıştır! Tüm Macahellilerin tabii üyesi olduğu, 30 meclis üyesi, 4 encümeni ve başkanıyla Camili Köyler Birliği, yani “Macahelin kendisi” çiğnenmiştir! “Bu bir taslak başvuru formu, Camili Köyler Birliği ile imza aşamasına gelinmemiştir, ilan tamamlanmadan önce imza aşamasına gelinecektir” şeklindeki gerçeğe aykırı beyanlarla Macahel kamuoyu açıkça aldatılmış ve bir oldu bitti gerçekleştirilmiştir. Ancak Macahel’i ve insanını herhangi bir kırsal bölgeyle karıştırarak küçümseme, hatta birilerinin zamanında yaptığı ve hesabını yargı karşısında verdiği gibi ciğerine paha biçmeye kalkma, oldu bittileri öyle veya böyle kabul ettirmeye çalışma, yörenin tepkisini hiçe sayma, yapılacak en büyük hatadır ve bu hata yönetiminizce kasıtlı olarak yapılmıştır! Kamu görevlileri olarak, görevinizin gereklerini, ilgili mevzuat ve yönetiminize özgü olarak GEF-II Projesi metni ve genel olarak kamu yararı belirlemektedir. Oysa yöremizin biyosfer koruma alanı ilanında yörenin resmi ve sivil otoriteleri devre dışı bırakılarak, katılımcı yönetimin özünü ve nihai hedefini oluşturduğu Projenize ve bir yöreye ilişkin kararda o yörenin yerel idaresinin başta gelen yetkili olduğu biçimindeki temel yetki kurallarına, Macahel halkının, tüm dış kaynaklı koruma modellerini red yönünde bizatihi imzalarıyla belirlediği kamu yararına bilerek aykırı davranılmış ve böylece görev kötüye kullanılmıştır! Bu idari, disipliner ve cezai açıdan açıkça suç teşkil etmektedir. YÖNETİMİNİZ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR!

Sitemizdeki haberlerin, yönetiminizce saklanan ve UNESCO yetkililerine ve diğer resmi görevlilere böylece inandırılan görünümün perde arkasını, yani gerçeklerin ta kendisini yansıttığı sizlerce de çok iyi bilinmektedir! Biyosfer rezerv alanının bir koruma statüsü olmadığını, koruma kavramından ayrı bir şey olduğunu belirtme ya büyük bir bilgisizliktir veya yukarıda somut örneğini verdiğimiz gerçekleri farklı yansıtma siyasetinin bir başka yansımasıdır! BİYOSFER REZERV ALANLARI KLASİK KORUMA ALANLARINDAN FARKLIDIR, AMA YİNE DE BİR KORUMA ALANIDIR! UNESCO’nun resmi web sitesinde “Biyosfer Rezervi Nedir? (What is a Biosphere Reserve?)” sorusunun cevabındaki ilk cümlede, “Biyosfer rezervleri, biyoçeşitliliğin KORUNMASI ile onun sürdürülebilir kullanımını uzlaştıran çözümler geliştiren karasal ve kıyısal ekosistem alanlarıdır” dendikten sonra biyosfer rezerv alanının üç temel fonksiyonu olduğu belirtilmiş ve KORUMA FONSKİYONU (a conservative function) en başta belirtilmiştir (www.unesco.org/mab/nutshell.htm). Ayrıca sizin de çok iyi bildiğiniz ama kamuoyundan kaçırdığınız gibi biyosfer rezervlerinde mutlaka üç bölgenin bulunması şarttır. Bunlardan birincisi MUTLAK KORUMA ALANI (ÇEKİRDEK ALAN)dır. Yani yasal olarak kısıtlanmış olması zorunlu alandır. Acaba mutlak koruma alanı içeren bir sistem KORUMA ALANI değildir de nedir?

“Uluslar arası prestij kazandıran bir statü”. Bir defa Macahel’in böyle bir prestije ihtiyacı olmadığı gibi, daha önemlisi böyle bir talebi yoktur. Ancak yöreyi bu şekilde koruma alanı ilan ettirerek “kişisel” bir prestij kazanmak istenildiği bir gerçektir. Macahellilerin bu yönde bir talebi olmadığı gibi, aksine ulusal veya uluslar arası tüm koruma veya sizin tabirinizle prestij kazandırma çabalarını, geçmişte Tema Vakfına karşı toplanan imzalar ve dilekçelerle ve son olarak yönetiminizin varlık sebebi olan GEF-II Projesi aleyhine atılan imza ve yazılan dilekçelerle şiddetle reddetmiştir ve reddetmektedir! GEF-II Projesi bu tepkiyle artık uygulanamaz bir projedir ve yönetiminizin de bu noktada fonksiyonu sona ermiştir!

Biyosfer rezerv alanı ile ilgili bilgilendirme toplantısı önerisi, biyosfer alanı olarak ilan edilmesi için yapılan başvurudan hiçbir şekilde bilgilendirilmeyen, haber dahi verilmeyen, hatta ilan edildiğini yeni yeni öğrenen insanlara, gerçekleştirilen oldu bittinin kabul ettirilmesi çabasından başka bir şey değildir! Bu yöntem geçmişte yörenin GEF-II Projesi kapsamına alınmasında da denenmiştir ve başarısızlık ortadadır! Ayrıca GEF-II Projesinde olduğu gibi uzmanlarınızın konuya vakıf, insanları bilgilendirebilecek nitelikte oldukları şüphelidir! Başvuru sürecinde olduğu gibi bu bilgilendirme girişiminin, biyosfer rezervinin gerçekte olduğundan farklı yansıtılması amacına matuf olduğu ve böylece kamuyonun gerçek olmayan bir görünümle sözde ikna edilmeye çalışılacağı kuşkudan çok ötedir! Biyosfer rezervinin bir koruma alanı olmadığı gibi gerçeğe aykırı beyanın şimdiden ifade edilmeye başlanması, bilgilendirmenin (!) içeriğinin ip uçlarını vermektedir.

Macahelliler olarak, 10 yılı aşkın süredir yöremize uygulanan “koruma” baskısı artık çekilmez hale gelmiş ve bu baskıdan kurtulmaya, yeniden eski huzurlu yaşama dönmeye ilişkin tüm yasal ve demokratik yolların denenmesi kaçınılmaz olmuştur. 10 yıldır olduğu gibi, yöre insanının bizzat yaşadığı ve dillendirmeye çalıştığı gerçeklerin muhataplarınca duyulup, gereğinin yapılması için yapılan hak arama ve demokrasi mücadelesi önümüzdeki günlerde de her zaman olduğu gibi yasal sınırlar içerisinde sürecektir. Macahel halkı, kendi kaderini tayin etme yetki ve iktidarına sahiptir ve bu yetkisini, tüm sözde koruma alanlarını, buna ilişkin kuruluşları ve bu kapsamda GEF-II Projesi girişimini reddetme yönünde kullanmıştır. Bunun ötesinde kimsenin yöreye “prestij kazandırma”ya kalkışmasına yetkisi yoktur!

Macahel Bizimdir İnisiyatifi


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi