Tema Yandaşlarının Macahel Gönüllülerine Yönelik Provokasyonları...

KAMUOYUNA

(Önceki) Sitemizin “Yazılar-Yazı Gönderme” bölümünden, yöreli bir hemşehrimizin adı ve e-mail adresi yazılarak ve onun ağzı kullanılarak bir mesaj gönderilmiştir. Söz konusu mesaja, tarafımızca uygun bir dille cevap yazılmış ve belirtilen e-mail adresine iletilmiştir. Bu mail adresinden gelen cevapta, ismi verilen hemşehrimiz kendisinin böyle bir mesaj göndermediğini, ayrıca gönderilen mesajın içeriğine de anlam veremediğini belirterek, birtakım yanıtlar vermiştir. Olayla ilgili araştırmalarımız ve sözü geçen hemşehrimizle yapılan görüşmeler sonucunda, olayın bir provokasyon olduğu, hemşehrimiz ile sitemizin birbirine düşürülmek istenmesinin yanında, mesajda belirtilen birtakım isteklere böylece ulaşılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır.

Aşağıda sitemize hitaben gönderilen ve hemşehrimizin isim ve e-mail adresinin kullanıldığı ve daha önemlisi onun ağzıyla yazılan provokatif mesajda değinilen hususlar özetle belirtilmektedir. Mesajdaki sözler kalın ve italik olarak gösterilmiş, hemen ardından parantez içlerinde, hemşehrimizin verdiği cevap da dikkate alınarak bu ifadelerin kısa tahlillerine yer verilmiştir.

Mesajı gönderen şahıs, “bizlerin kim olduğumuzu şahsen tanımadığını (aslında bu şahıs (lar) gerçekte biz Macahel gönüllülerini çok iyi tanımaktadır. Ancak mesajı hemşehrimizin ağzıyla gönderdiği için böyle söylemektedir. Fakat bu hemşehrimizin bizleri tanıdığı ayrıntısını gözden kaçırmıştır) , ancak bir çok noktada da aynı görüşte olduğumuzu anladığını (bizlerle aynı görüşte olduğunu belirterek aşağıda değineceğimiz direktiflerini yapmamızı sağlamayı amaçlamaktadır),yalnız bazı davranışlarımıza anlam veremediğini, bazı davranışlarımızı düzeltmemiz gerektiğini” ifade ettikten sonra düzeltilmesini istediği hususları, bir direktif halinde sıralamıştır:

1. Şikayet Dilekçesinin ve Ekindeki İmzaların Yayınından Duyulan Rahatsızlık

Provokatif mesajdan anlaşılıyor ki, malum kesimlerce, sitemizin Dilekçeler sayfasında yer alan Şikayet Dilekçesinin ve özellikle dilekçe ekindeki imzaların yayınından rahatsızlık duyulmakta ve hemşehrimizin ağzıyla ve birtakım argümanlar ileri sürülerek bunların yayından kaldırılması istenmektedir.

Mesajı gönderen şahıs (lar), hemşehrimizin ağzıyla, “Bir muhtarla beraber topladıkları tema aleyhtar imzaların (ismini ve ağzını kullandıkları hemşehrimizin imza toplanmasındaki katkılarını bilen bir kişi (ler) olduğu belli oluyor) vatandaştan gerekli mercilere gönderme şartı ile alındığını (bunun aksini iddia eden kimse olmadığı halde, sitede yayın konusuna, yayından kaldırılma direktifine zemin hazırlamak için kullanılan bir ifade) ve tarafınca Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri bak. gönderilmiş olup başkalarca da farkli mercilere de gonderilmiş olup (Hemşehrimizin dilekçe ve imzaların hangi mercilere gönderilmesine katkıda bulunduğunu tam olmasa da aşağı-yukarı bilen bir kişi. Zira hemşehrimiz, dilekçe ve imzaların, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası Türkiye Temsilcisine gönderilmesine katkıda bulunduğunu belirtmektedir) soruşturmaların açıldığını ve valilikte ortbas edildiğini, (Hemşehrimiz bize yazdığı cevapta, soruşturmaların nerede örtbas edildiğini bilmediğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu mesajı hemşehrimizin ağzından yazan şahıs (lar), soruşturmaların –eğer doğruysa- gerçekte nerede örtbas edildiği bilgisini de farkında olmadan bu şekilde ifşa etmiş bulunmaktadır. Elbette ki bu örtbas olayının nerede gerçekleştiğini, en iyi bu örtbasta rol alan kişi veya kişiler bileceklerdir!) ayrıca bu konuda saçma yıldırma tehdit de aldıklarını, (hemşehrimizin tehdit edildiğini de bilen biri...Büyük ihtimalle de bu tehdidin gerçekleşmesinde katkıları olan biri (leri).. Hemşehrimiz tehditlerin telefonla 3 kez yapıldığını, diğer bir tehdidin bu dilekçe ile ilgisi olmadığını, başka bir dilekçe ile ilgili olduğunu ve bunu yapanın ildeki iki eski üst düzey yönetici (yöneticilik düzeyleri bizde saklı) olduğunu ve istedikleri gibi bu dilekçeyi geri çektiğini ifade etmiştir) olayın geçmişte kalıp kapandığını, (Bu ifadeyi kullanarak biraz sonra dile getireceği dilekçe ve imzaların siteden çıkarılması direktifine alt yapı hazırlanıyor. Olay çözülmedikçe olayın kapanmayacağını bildiklerinden bu yola başvuruluyor) bu imzaların biriler kendi amaçlar için kullansınlar diye toplanmadığını, belli mercilere gonderilsin diye alındığını ve gönderildiğini, (Provokatör, aklınca dilekçe ve imzaları yayından kaldırtabilmek için mantıksal kurgu geliştiriyor!) halkın bu hareketimizden rahatsiz olduğunu (İnisiyatifin ve sitemizin Macahel halkının görüşlerine verdiği önem bilindiğinden, yayından kaldırtabilmek için “hayali” halkın rahatsızlığından söz ediliyor. Oysa hemşehrimizin de cevabında belirttiği gibi, dilekçe ve imzaların yayınlanmasından bu girişime destek veren hiçbir Macahellinin rahatsız olmasının söz konusu dahi olmayacağı, aksine sorunun çözümü açısından yayınlanmanın memnunluk yaratacağı şeklindeki basit mantıksal gerçek gözden kaçırılıyor. Gerçekte bunların yayınından sadece bir kesim rahatsızlık duymaktadır. O da bu provokatif mesajı yazanlar ve dilekçe muhatapları başta olmak üzere, birtakım çıkar grupları ve bunların az sayıdaki bazı yandaşlarıdır) ve eğer yayınlamak istiyorsak sitede yayımlama için toplayıp yayınlamamız gerektiğini, (Sitede yayınlamak için imza toplamayı da ilk kez duyuyoruz! Provokatör dilekçe ve imzaları sırf yayınlamış olmak için siteye koyduğumuzu sanıyor. Oysa şikayet dilekçesinin başında yer verdiğimiz “ön açıklama”da da belirttiğimiz gibi yayının amacı sorunun çözümüne destek olma, örtbasın önüne geçmedir) kendisinin şahsen imza vereceğini, (Bu ifadesiyle provokatör, bizlerle aynı görüşte olduğu, bizi desteklediği izlenimini vererek direktiflerini, “aynı görüşte olan birinin eleştirisi olarak” yerine getirmemizi sağlamaya çalışıyor) bu imzaları siteden çıkarmamız gerektiğini yapmazsak hukuksal süreç başlatacağını, (İmzaların siteden çıkarılması için hemşehrimizin ağzından olmadık söz cambazlıkları ve son olarak hukuksal süreç başlatma tehdidi... Oysa bir hukuksal süreç başlatılacaksa bunun bu provokatif, hukuk ve ahlak dışı eylemleri gerçekleştirenlere yönelik olacağı ve kimlikleri belli olan bu kişilerin eninde sonunda hukuk karşısına çıkarılacağı unutuluyor).

2. Macahel Köyleri Birliği Çalışmalarından Duyulan Rahatsızlık

Provokatif mesajdan Macahel Köyleri Birliği çalışmalarının kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmesinden rahatsızlık duyulduğu anlaşılmakta ve bu bağlamda sitemizle birlikte diğer bazı sitelerde de yayınlanan bir yazının, hemşehrimizin ağzı kullanılarak yayından çekilmesi istenmektedir.

Provokatif mesajı gönderen şahıs (lar) hemşehrimizin ağzıyla; “Macahel Koyleri Birliği kuruluş çalışma ile ilgili 1 yıldır araştırma yaptığını (Hemşehrimizin konuyla ilgili araştırma yaptığını bilen biri (leri). Ancak hemşehrimiz 1 yıl değil, sadece 4 aydır araştırma yaptığını ifade etmiştir. Dolayısıyla provokatörler süre konusunu iyi araştıramamışlardır(!) ) ve bir muhtar ile işbirliği yaparak ilk oncu çalışma yuruttuğünü, (bu ifadeden hemşehrimizin muhtarlarla birlikte çalıştığını bilen, bu ortak çalışmadan haberi olan kişiler olduğu anlaşılıyor) ancak belli kuruluş aşamasına getirildiğinde belli bir aksaklığın oluşunun bizlere bağlımıdır bilmediğini (Hemşehrimiz bize gönderdiği cevabında, bu konuda hiçbir problemin bulunmadığını, şu ana dek önemli bir sorunun çıkmadığını söylemiştir. Provokatör, aklınca bu konuda sorun çıktığı izlenimini vererek sitedeki yazının yayından kaldırılması direktifine zemin hazırlıyor. Ama nedense provokatörün aklına sözde bizim sebep olduğumuz bir aksaklık dahi gelmiyor! Hayali bir aksaklık dahi uydurulamıyor.) ama bu reklamcılığımız anlayışının bu tuzukle çalışmada aksaklık oluşturacağımızın belli olduğu,(Provokatör hayali sorundan bahsettikten sonra, işi daha sağlama almak için yazının yayınının sorun “çıkarabileceği” fikrini (!), tehdidini ileri sürüyor. Anlaşılıyor ki, aslında yayınımız ve bundan sonraki yayınlarımız bu tür kişilerin girişecekleri muhtemel örtbas hareketi için bir aksaklık çıkaracak(!) çünkü eksik araştırma yaparak bu böyledir gibi göstererek mudahele etmememiz gerektiği, (Provokatör, sitemizin konuyla ilgili yaptığı ve yapacağı yayınları olumsuz bir müdahale gibi göstermeye çalışmakta, hatta “eksik araştırma” şeklinde desteksiz bir yafta ile aklınca, söylediklerinde etkili olmaya çalışmaktadır. Evet burada bir müdahale vardır ve olacaktır; o da bu olumlu çalışmaları örtbas etmeye yönelik olası girişimlere “müdahale”dir. Zira bu kişiler, sitemizin yayınlarını, kendi örtbas planları için en büyük engel olarak görmektedirler. Bu örtbas girişimlerinin, şikayet dilekçesinde olduğu gibi kolay olamayacağını iyi bilmektedirler) olayı iyi araştırıp ve olayı internetten deyil macahelde gelip yapmamız gerektiği. (Sitemizde yayınlanan yazının, birlik kurma çalışmalarıyla fiilen bir ilişkisi olmamasına rağmen, “olayı internetten değil Macahelde ‘yapın’ ” şeklindeki sözlerle söz konusu yazının olayın gerçekleşmesiyle fiilen irtibatlandırılması, yazının, birliğin oluşmasındaki muhtemel olumlu katkısının, iyi araştırıldığının bu kişilerce de bizzat, fakat kendilerince endişeyle kabul edildiğini göstermektedir. Ayrıca bu sözleri, bu kişilerin, Macaheldeki çalışmaları kolaylıkla örtbas edebileceklerini, ancak internet üzerindeki bu yayınları önleyemeyeceklerini düşünmelerinden olsa gerek, bu işin sadece Macahel bazında yürütülmesini, konunun Macahel’in ve Macahelli’nin internetteki sesi olan sitemize taşınmamasını arzuladıklarını da ortaya koymaktadır. Ayrıca İnisiyatif Onur Üyelerinin bizzat Macahelde olmaları, dolayısıyla çalışmaları orada yürütmeleri karşısında olay zaten Macahelde yapılmaktadır) Sizden isteğim birlik kurulana kadar internette bu konuda yayın yapmayınız.Yayınızı çekiniz (Nihayet ağızdan bakla çıkarılıyor ve yayından çekme direktifi söyleniyor. Birlik kurulana kadar yayın yapmayalım ki örtbaslarını daha kolay gerçekleştirsinler (!) ve siz bu işi yapmak istiyorsanız kendim tüm tüzük çalişmaları halka duyurarak bırakırız. (Provokatör, sitemizin yaptığı ve yapacağı yayınlarla çalışmalara katkıda bulunmasını engelleyebilmek uğruna, hemşehrimizin ağzıyla, onu adeta yaptığı işle övünen, katkıda bulunursak işi bırakacak olan bir konumda lanse etmektedir. Oysa hemşehrimiz, cevabında, provokatör (lerin) bu konuda yanıldıklarını, çünkü kendisinin yaptığı hiçbir işten övünmediğini ve bu nedenle başkalarının yaptıklarını iğnelemediğini ifade etmiştir. Ayrıca birlik konusundaki her türlü çalışmanın da kendisini memnun edeceğini belirtmiştir) Ve istediğiniz madde gereğince çalışma yurutunuz. (Hangi maddeden çalışma yürüttüğümüz anlaşılamamıştır. Muhtemelen hemşehrimizin çalışmalarıyla sitemizdeki yazıdaki bazı farklılıklardan yararlanılmaya çalışmak için bu ifade kullanılmıştır) Eğer bilginiz yoksa bu birlik tüzüğe alternatıf tüzüklerde veririm.(“Bu birlik tüzüğe” ibaresine de anlam verilememiştir. Zira sitemizde herhangi bir tüzük yayınlanmadığı gibi,  ilgili yazıda da tüzükte bulunması gerekli yasal hususlar dışında ayrıntılı bir tüzük içeriği yer almamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla hemşehrimizin araştırmalarıyla elde ettiği ve bu kişilerce de bilinen alternatif tüzük örneklerine değinilmektedir) Ayrıca yazmış olduğum e-mail farklı amaç için kulanmayınız ve sadece bu sorumlusuna gönderiyorum.?.?.?”(Provokatörlerin “farklı amaç” diyerek ne kastettikleri de anlaşılamamıştır (!) Mesajları sadece provokasyonlarını ortaya koymak için kullanılmıştır).

3. Önceki Provokasyonlar: Resmi Bir Siteye Adımızı Kullanarak Zarar Verme ve Sözde Tehdit Mesajı!

Bundan önce de ilimize komşu bir ilde Kafkas arı ırkı  konusunda faaliyet gösteren resmi bir devlet kuruluşunun sitesine, söz konusu kişiler tarafından, İnisiyatifin, sitemizin ismi ve amblemi kullanılarak saldırılarda bulunulmuş ve site tahrip edilmiş ve böylece sitemiz ile resmi bir site birbirine düşürülmek istenmiştir. Ancak yapılan araştırmalar ve görüşmeler sonucu bunun bir provokasyon olduğu failleriyle birlikte tespit edilmiştir. Bu olayda yöremizdeki bir şirketin ve buna bağlı çalışan bir arıcılık uzmanının ismi geçmiştir. Yukarıda değinilen provokasyonda da aynı grup kişilerin izlerinin bulunduğu araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Ayrıca halen bu kişileri bünyesinde barındırıp, çalıştıran kişi ve kuruluşların, bunların yönetici ve ortaklarının da bundan hukuken sorumlu olacakları kuşkudan uzaktır.

Yine yakın bir tarihte, “Tema Görevlisi” adıyla sözde bir tehdit mesajı gönderilmiştir. (Önceki) Sitemizin Forum sayfasında yayınlanan bu mesajda “Bize hiç birşey yapamazsınız. Gerekirse başınızı ezmeyi biliriz. Zaman gelecek sızı uşak yapacağız. Dilekçe gönderdinizde ne yaptınız. Dahada inatla her türlü işi hızlandırdık" ifadelerine yer verilmiştir. İfadeler tahlil edildiğinde, sitemizde söz konusu kuruluşun hukuka aykırı birtakım eylemlerinin gündeme getirilmesi ve bunun yetkili mercilerce göz önüne alınmasına ilişkin taleplere (örneğin, bu kuruluşun gerçekleştirdiği sözde eko-turizmin sebep olduğu ve fotoğraflarla sabit çevre kirliliklerine başta Çevre Kanunu olmak üzere ilgili düzenlemelerdeki yaptırımların uygulanması ve askeri yasak bölge olarak Camili’de, gerekli izinlerin alınmadan yapıldığı yönünde şüpheler olan ve otel hüviyetindeki binaya yönelik ilgili kanundaki yaptırımların uygulanması) atıfla kendilerine bir şey yapılamayacağı, zaten daha önce gönderilen dilekçeden de bir sonuç alınamadığı (niçin sonuç alınamadığı yukarıda değindiğimiz provokatif mesajdan anlaşılıyor. Çünkü “kendi itirafları” ile bu dilekçeler bir yerlerde örtbas ediliyor! Bize bir şey yapamazsınız, dilekçe gönderdiniz de ne oldu denilerek, bundan sonraki dilekçelerin de aynı kadere maruz bırakılacağı, yani kendilerince örtbas ettirileceği, dolayısıyla kendilerine bir şey yapılamayacağı, beyhude uğraşılmaması gerektiği anlatılmak isteniyor), daha da inatla her türlü işi (hukuka uygun olmasa da???) hızlandırdıkları belirtilerek sözde meydan okunmaktadır. “Zaman gelecek sizi uşak yapacağız” ibaresi ise, sitemizdeki bir kısım yazı ve mesajlarda, yörede şu anda gerçekleştirilen eko-turizm faaliyetlerinin ve diğer faaliyetlerin sözde yörelileri kalkındırdığı iddiasına karşılık olarak, yörelilerin bu faaliyetlerdeki konumlarının köleye yaraşır bir durumda olduğu, gelir ve inisiyatif sahiplerinin kendilerinin olduğu tespitine yönelik bir hakarettir.

Bütün bu hukuk ve ahlak dışı provokasyonlar, sözde tehditler malum tartışmalarda Macahel’in ve bu uğurda fedakarlık göstererek çalışan Macahel gönüllülerinin haklılığını bir kez daha ispatlamaktadır. Ancak her türlü provokasyon, tahrik ve tehdide rağmen, Macahel gönüllülerinin, yörelerinin yararına yönelik çalışmalarını, hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde yürütmeye devam edecekleri kuşkusuzdur.

Saygılarımızla. 08.01.2004.

*Macahel Bizimdir İnisiyatifi-Aktif Üyeleri*

 


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi