Macahel 2002’den Beri Tema’ya Yeşil Yol Tepkisi Veriyor!

Son günlerde turizmi geliştirme gerekçesiyle Karadeniz bölgesindeki yaylaları birbirine bağlamayı amaçlayan “Yeşil Yol” projesine yönelik bölge halkının tepkisi tartışılıyor. Yapılacak yolların meydana getireceği doğa tahribatından ziyade Uzungöl gibi yerlerde örnekleri görülen turistik tesisleşmenin sebep olacağı çevresel ve kültürel bozulmaya dikkat çekiliyor.

Zaman Macahel’in tepkisini haklı çıkardı

Oysa Macahel Halkı adına 2002 yılında resmi mercilere verilen dilekçede (bkz. www.macahelbizimdir.org, Dilekçeler sayfası, Macahel Şikâyet Dilekçesi ve İmzalar), Tema Vakfı’nın sözde eko turizm faaliyetlerini başlatması temelinde bu tehlike çok önceden görülerek gereken tepki verilmiş, Macahel Bizimdir İnisiyatifi ile de bu mücadeleye devam edilmiştir. Macahel’in bu tepki ve mücadelesinin haklılığını, zamanla yörede gerçekleşen ve halen devam eden yapısal ve kültürel yozlaşma gösterdiği gibi, malum “Yeşil Yol” tartışmaları da bunu bir kez daha teyit ediyor.

Tema Vakfı kendini aklamaya çalışıyor!

Mevcut tartışmalar çerçevesinde Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ’ın, söz konusu yol projesine tepki içeren ve bunun içerisinde çelişkili olarak Macahel’i örnek gösteren açıklaması dikkat çekti. Vakfın internet sitesinde yer alan 15.07.2015 tarihli ve “Yalnızca biyolojik çeşitlilik değil, Karadeniz kültürü de tehdit altında” başlıklı basın bülteninde açılan davalardan söz edildikten sonra, “Yeşil Yol gerçekleştiği takdirde Karadeniz dağları, ormanları, meraları, su varlıkları, flora ve faunasının geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar göreceğine dikkat çeken Ataç, Doğu Karadeniz yaylalarına doğu-batı yönünde sahile hiç inmeden yeni bir yolun yapılmasıyla bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesinin yapılaşma ve kitle turizmine yol açacağını belirtti. TEMA Vakfı Başkanı, ‘Karadeniz’e ek gelir sağlanmalıdır. Ancak bunu yaparken bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekir’ dedi. TEMA Vakfı’nın Artvin Macahel’de başarılı bir ekoturizm ve kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Ataç, bunun doğal ve kültürel değerleri koruyarak bölgenin zenginleştirilmesi için örnek oluşturabileceğini vurguladı.” ifadelerine yer veriliyor.

Vakıf Başkanının, Macahel’e ilişkin son cümlesinden önce dile getirdiği tehlikelerin hemen hepsi Macahel’de gerçekleşmiş durumda veya gerçekleşmek üzere… Bunun tek müsebbibinin ise yöreyi turizme açması, betonarme oteliyle turizm faaliyetlerine kesintisiz devam etmesi ve böylece faaliyetin kitleselleşmesine yol açması itibariyle Tema Vakfı olduğu açık… Dolayısıyla Macahel’le ilgili cümle gerçeklerden ve samimiyetten uzak, kendini aklamaya matuf bir ifade olarak değerlendiriliyor. Vakfın gerçekleri saptırmayı bırakıp, “Yeşil Yol” projesine gösterilen ve çoğu bölge halkının bilgeliğine dayanan tepkilerden ders çıkararak Macahel’deki turizm faaliyetlerine derhal son vermesinin daha samimi bir yaklaşım olacağı belirtiliyor.

Habere Yer Veren Artvin Medyası

- http://www.hopam.com/icerikdetay.php?iid=16288
- http://www.7martgazetesi.net/macahel-2002den-beri-temaya-yol-tepkisi-veriyor
- Dost Artvin Gazetesi - 1. Sayfa
- Dost Artvin Gazetesi - 4. Sayfa

Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi