Macahel Vakfı’nda HES Karşıtlığı için Para var, Burs için Yok!

Macahel Vakfı Burs Komisyonu’nun, Vakıf Sitesinde yayınlanan 03.09.2014 tarihli toplantı tutanağı Vakfın başarısız bir şekilde yönetildiğinin açık bir itirafı niteliğini taşıyor. Tutanakta Vakfın kuruluş amacına uygun olarak burs vermeye devam edeceği, fakat kalıcı ve gelir getirici bina ve sosyal tesislere ihtiyaç olduğu, bu nedenle 2014-2015 öğretim yılında çok zaruri ve ihtiyaçlı öğrencilere ancak burs verilebileceği, bu sayının 20 kişiyi geçmeyeceği ve hatta daha da altta tutulabileceği belirtiliyor.

Uzun süredir Macahel’de istenmeyen rant çevrelerinin taraftarlığını yapan bir zihniyetin hâkim olduğu bir yönetime sahip olan Vakıf, toplantı tutanağında hatırlanan kuruluş amacına aykırı birçok faaliyet için ise para bulup harcamaktan çekinmiyor. Yöre insanının yaptığı projeler dâhil HES projelerine karşı toplantı, ulaşım, dava, yayın vs. için para bulunurken, Vakfın en önde gelen amacı için kaynak sıkıntısından şikâyet ediliyor. Oysa ironik bir şekilde, yel değirmeni misali mücadele edilen HES projeleri aynı zamanda Vakıf için de kalıcı ve gelir getirici bir kaynak olma potansiyeline sahip bulunuyor.

Temel amacı Macahel Halkı yerine rant çevreleri ve bunların yörede tepki gören faaliyetleri için kendini adeta siper etme olan bir zihniyetin* Vakfa kalıcı ve gelir getirici bir kazanım sağlamasının mümkün olmadığını Burs Komisyonu üyelerinin de görmeleri gerekiyor.   

* Vakıf sitesinde sözde festival organizasyonunu köpürtücü yayınlar, bu zihniyeti yansıtan en basit örneklerdendir.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi