15inci Sözde Macahel, Özde Yöreye Yabancı Bal Festivali Yapıldı

Başlangıcından bu yana hiçbir zaman Macahellilere ait olmayan, ancak yanılsama olarak inatla yöremiz isminin kullanıldığı festival adlı organizasyon bu yıl da yapıldı.

Özünde rantsal faaliyetleri yörede istenmeyenlerce organize edilen sözde festival, devamlı surette, söz konusu faaliyetlerin reklamının yapılması, bu vesileyle yöreye çağrılan tanınmış kişiler ve bazı resmi şahsiyetler nezdinde halka ilişkiler (PR) çalışması ve kuşkulu etno-kültürel kisve taşıyan müzik-eğlence içeriğinden oluşuyor.  

Macahel muhtarlarının ve yöreyi temsil kabiliyeti daima şüpheli bazı STK’ların isminin sözde organize heyeti olarak sunulması da tıpkı organizasyonun ismi gibi yanılsamadan ibaret. Organizasyonda yöre muhtarlarının veya halkının söz hakkı bir yana, gerçek anlamda görünürlüğü dahi bulunmuyor. Yöreye resmi temelde kurumsal şahsiyet kazandırması umuduyla kurulan Camili Köyler Birliği’nin ise önce aynı çevrelerce içi boşaltıldıktan sonra, tamamen hukuk tanımaz bir resmi müdahaleyle adeta yok edildiği görülüyor.  

Macahel’deki gelişmeleri takip ederek yörenin sesi olmayan çalışan sitemiz, birilerince “inatla” yöremiz ismi suiistimal edilerek yapılan sözde festival organizasyonunun gerçek yüzünü “ısrarla” kamuoyuna yansıtmaya devam edecektir.

- Macahel’deki Festival Adlı Gösterinin14’üncü Bölümü

- Konuyla İlgili Tüm Haber ve Yazılar


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi