Macahel’deki Arıcılığa Devlet Desteği Devam Ediyor…

Macahel’deki arıcılığın rantsal tekel alanı olmaktan çıkarılmasına ve yöre zenginliklerinin halk tabanına yayılmasına yönelik resmi girişimler devam ediyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nce Camili (Macahel) Yöresi köylerindeki (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur) toplam 40 aileye 600 adet arılı kovan kredi yardımı yapıldı. Yıllık faizi 1,4286 olan kredinin geri ödemesi, 2015, 2016, 2017 yıllarında olmak üzere 3 taksitte yapılacak.

Macahel’in Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, yöreye arı girişinin yasak olması nedeniyle arı kolonileri yöreden temin edildi.

Yörede uygulanan  “15 Kovanlı Fenni Arıcılık Projesi”nin izleme değerlendirme çalışmaları amacıyla; 2 Ekim 2013 tarihinde Orman Bölge Müdürü Salih AKBAŞ başkanlığında, ORKÖY Şube Müdürü Fuat BİLGİN, Borçka Orman İşletme Müdürü Recep AYDEMİR, Camili Orman İşletme Şefi Mehmet BİÇERER ve kredi sahiplerinin bir bölümünün de katıldığı toplantı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü Salih AKBAŞ, arıcılık kredisi alan üreticilerle tek tek görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra; “Devlet köylümüzün gelirini artırarak yerinde kalkınmasını sağlamak, göçü önlemek ve üretimi artırmak maksatlarıyla köylümüze çok düşük faiz oranıyla dörtte biri de hibe olmak üzere krediler veriyor. Artvin İlinde 2013 yılında bugüne kadar 307 aileye 560.625 TL’si hibe olmak üzere 2.456.700 TL kredi köylümüze Bölge Müdürlüğümüzce verildi. Bu rakam yılsonunda 3.671.590 TL’ye ulaşacak. 2014 yılında da köylümüze desteğimiz devam edecek. Hatta Kafkas ırkı ana arı üretiminin yetersiz olması nedeniyle bu maksatla da 2014 yılında kredi vermek için çalışma başlattık.” dedi.

Kredi alan vatandaşlardan İsa DALKIRAN beyanında; aldığı 15 adet arılı kovanın, 5 adedini bal üretimine yönelik, 10 adedini de oğul üretimine yönelik değerlendirdiğini, bir kovandan ortalama 18 kg bal aldığını, balın kilosunu da 60 TL’den sattığını, 25 kovan oğul ürettiğini,

Arslan ÖNDER; aldığı 15 adet arılı kovanın, tamamını oğul üretimine yönelik değerlendirdiğini ve 40 kovan oğul ürettiğini,  

Osman YILDIRIM; aldığı 15 adet arılı kovanın, 5 adedini bal üretimine yönelik, 10 adedini de oğul üretimine yönelik değerlendirdiğini, bir kovandan ortalama 25 kg bal aldığını, balın kilosunu da 70 TL’den sattığını, 30 kovan da oğul ürettiğini,

Osman GENÇ ise; aldığı 15 adet arılı kovanın tamamını oğul üretimine yönelik değerlendirdiğini,  39 kovan oğul ürettiğini belirttiler.

Kafkas Arısı: Anavatanı Kafkasya'dır. Uysal yapıya sahiptir. Yavru verimi yüksektir. Kovan içinde propolisi çok kullanırlar. Kış için fazla bal depolarlar. Bal verimleri yüksektir. Uzun dile sahiptir.

Macahel Balı: Floristik açıdan zengin olan Camili (Macahel) Havzasında çok sayıda bitki türü ve habitatları vardır. Havzada 110 familya ve 432 cinse ait 990 adet bitki taksonu doğal olarak bulunmaktadır. Bu bitkilerin 23 adedi endemik olup, endemizm oranı %2,4’dür. Bu yapı Macahel balını değerli kılmaktadır.

Kaynak: artvinobm.ogm.gov.tr


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi