Macahel’i Kalkındırma ve Doğa Koruma Derneği Kuruldu

Macahelle ilişkili olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliklere bir yenisi daha eklendi. Hali hazırda faaliyette olan ve zaman zaman Macahel’le ilgili bazı tavırları ağır eleştirilere uğrayan Macahel Vakfı ve Camili Çevre Derneği’nden sonra Macahel’i Kalkındırma ve Doğa Koruma Derneği adıyla yeni bir tüzel kişilik daha kuruldu.

27.03.2012 tarihinde resmen kurulan ve organlarını oluşturma noktasında kuruluş çalışmaları devam eden Macahel’i Kalkındırma ve Doğa Koruma Derneği’nin geçici Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin GÜLBİN (Yönetim Kurulu Başkanı),

Nusret YILDIZ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),

Ahmet AYDIN (Sayman Üye),

Osman YAVUZ (Üye),

Mehmet Ali DALKIRAN (Üye),

Altan GÜLBİN (Üye),

Osman ÖNDER (Üye)

Derneğin amacı, Tüzüğün 2’nci maddesinde; “Macahel sınırları (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur Köylerini kapsayan) içindeki doğanın sürdürülebilir kalkınma ve çevre yönetimi çerçevesinde korunması ve bu çerçevede Macahel Halkı’nın kalkınması ve gelişmesi için; eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, tarım, hayvancılık, kültürel vb. konularda projeler üretmek, bu projeleri uygulamak, bilimsel esaslar çerçevesinde işletmek, bu konularda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve/veya destek almak ve vermek” şeklinde ifade ediliyor.

Derneğe üye kayıtlarının devam ettiği ve 13 Mayıs 2012 Pazar günü seçimli Genel Kurul toplantısının yapılacağı belirtiliyor. Dernek hakkında ayrıntılı bilgi için: www.macahelikalkindirma.org


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi