Kadastro Tutanakları Askıya Çıktı

Macahel’deki kadastro çalışmaları tamamlanarak, kadastro tutanaklarına dayalı askı cetvelleri ilan edildi. Böylece yapılan çalışmaların sonucu resmi ve nihai olarak kamuoyuna duyurulmuş oldu. Cetveldeki tespitlere itirazı olanların, ilandan itibaren 30 gün içinde Borçka Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları gerekiyor. Kadastro Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince 30 günlük ilan süresi sonunda kadastro tutanakları kesinleşecek ve 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilecek. Tutanakların kesinleşmesinden sonra da 10 yıl içinde yapılan tespitlere karşı dava açılabiliyor.

Askı cetvel ilanında yer alan notlarda;

1) Kadastro Komisyonuna daha önce yapılmış itirazların sonucunun bu cetvelde gösterildiği, Kadastro Kanunu uyarınca ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,

2) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların, askı ilan tarihinde itibaren 30 günlük süre içinde Borçka Kadastro Mahkemesi’nde dava açmalarının gerektiği,

3) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyalarının Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asıldığı,

4) Kadastro Kanununun 11’inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilanın, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılacağı hususlarına dikkat çekiliyor.

Yukarıda belirtilen yerler dışında askı cetvellerine ve haritalara İstanbul’da Şirinevler Spor Kulübü Lokalinden ulaşılabiliyor.

Düzenli ve Maral Köyü askı ilan cetvellerine internet üzerinden ulaşmak için tıklayınız.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi