Rize İdare Mahkemesi Heyeti Değişti

HES’lerle ilgili açık kanun hükümlerine rağmen, hukuki ve olgusal temelden yoksun “bilirkişi” raporlarına dayalı olarak, Macahel'deki Düzenli HES Projesiyle ilgili olanlar başta olmak üzere birçok tartışmalı karara imza atan Rize İdare Mahkemesi heyetini oluşturan hâkimlerin görev yerleri değişti.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yaz kararnamesiyle Rize İdare Mahkemesi’ne yeni hâkimler atandı ve böylece mahkeme heyeti tümüyle yenilenmiş oldu. Karara karşı, maksatlı HES muhalefeti bilindik tepkiler verdi.

Yeni heyetin, baskılardan uzak bir şekilde, objektif ve en önemlisi açık yasal düzenlemelere uygun kararlar vermesi, yerindelik denetimi yaparak ve takdir yetkisini hiçe sayarak idarenin yerine geçmemesi bekleniyor.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi