Maksatlı HES Karşıtlarından Artvin Valisi’ne Büyük Saygısızlık!

Sözde çevreci bir kısım gruplar, Ankara’da Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen Artvin tanıtım günleri ile İstanbul’da Artvinliler Hizmet Vakfı’nca organize edilen Artvin’in kurtuluşu gecesinde, HES’leri bahane ederek Artvin Valisi Mustafa YEMLİHALIOĞLU aleyhinde saygısız söylemlerde bulundu.

HES’ler aleyhine yaptıkları maksatlı muhalefete Artvin Halkından yeterli ilgiyi göremeyen ve her organizasyonu manipüle etmeyi alışkanlık haline getiren bu çevreler, HES’ler konusunda ilgili mevzuatı uygulayarak hukuk dışı girişimlere geçit vermeyen Artvin Valisine, “Devletin değil, Hükümetin Valisi”, “HES’lerin Valisi” gibi yakışıksız ithamlarda bulunarak yıpratmaya ve baskı oluşturmaya çalışıyor! 

Tüm dünyada çevre dostu kabul edilerek teşvik edilen HES’ler, ülkemizde de “Devlet politikası” olarak destekleniyor. Nitekim 2005 yılı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı basın bildirisinde, “B. Su kaynaklarımızın etkin kullanılması amacıyla; …hidroelektrik üretiminde teknik ve ekonomik potansiyelin tümünün 2023 yılına kadar kullanılması için alınması gereken önlemler…üzerinde durulmuş” deniliyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, açıkça HES Projelerini ekonomik ve teknik açıdan teşvik ediyor.

Bundan başka muhalefet partilerinin parti programlarında veya seçim beyannamelerinde de HES’ler destekleniyor. CHP’nin parti programında ulusal enerji politikasıyla ilgili olarak, Enerji talebinin, kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasında, başta yurtiçi hidrolik ve kömür kaynaklar ile, jeotermal, güneş, rüzgar enerjisi, biyokutle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyük oranlarda yararlanılacaktır. Türkiye’nin kendi kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmesi ve işletebilmesi sağlanacaktır.(s.241) (…) Devlet Su İşleri (DSİ) özerk bir kurum haline getirilecek, tarımsal sulama enerji üretiminde kullanılan su kaynakları ve içme suyu kaynaklarının enerji cevre ve tarım bakanlığı ile entegre planlanmasını sağlayacak etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. DSİ’nin yatırım yapmasının önündeki engeller kaldırılacak rezerv barajların oluşturulması için yeni bir strateji belirlenecektir. Hidrolik kaynak yatırımlarını hızlandırmak için, ‘su kullanım hakkı’ anlaşmalarının yapılmasını hızlandıracak önlemler alınacaktır… (s.245-246)” ifadeleri kullanılmıştır. MHP’nin 2011 seçim beyannamesinde, enerji konusunda, “Enerji ihtiyacının karşılanması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile su potansiyelinin değerlendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmasını öngören yatırımlar ile bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmaları teşvik edilecektir. Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içinde olup, enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kurulacaktır. Diğer taraftan ülkemizin; bilim ve teknolojinin her kademesinde kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan hassas nükleer teknolojiye sahip olması sağlanacaktır. Temiz enerji kaynaklarından biri olan su potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelektrik enerji üretimi artırılacaktır. (s.98)” vaadinde bulunuluyor. 

Öngörülen Devlet politikası ve açık kanuni düzenlemeler karşısında, HES projelerine izin verilmesi, söz konusu politikanın hayata geçirilmesi ve daha önemlisi kanunların uygulanması anlamına geliyor. Dolayısıyla devlet politikasına uygun ve hukuki çerçevede hareket eden Artvin Valisine yönelik ithamlar iftiradan öte bir değer taşımıyor.

Öte yandan Artvin Valisi Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada Artvin’in sorunları için bu denli gayret gösterirken “HES’lerin Valisi” şeklinde eleştirilmesinin acı olduğunu, kendisinin HES’lerin değil herkesin Valisi olduğunu belirterek, sözde çevrecilerin tutarsızlıklarına çeşitli örnekler verdi. Kimin halk olduğunu da gayet iyi bildiğini söyleyen Vali YEMLİHALIOĞLU, HES’lerin aynı zamanda iş kapısı olduğunu, HES’lerle ilgili uygulamada bir yanlışlık olduğunda gereğini yaptıklarını ifade etti.

Vali, konuşmasının devamında bazı HES’lerin yapılmasına kendisinin de karşı olduğunu, içme suyunun bir kısmını alarak HES yapmayı talep edenlerin olduğunu söylerken, Macahel’de HES yapılmasına engel olmaya çalıştığını söylemesinin nedeni ise anlaşılamadı. Vali ayrıca somut gerekçe göstermeden “tüm HES’lere karşıyız” şeklindeki söylemle hareket edenlerin veya “dereleri İsrail’e satıyorlar” diyerek köy halkını kışkırtanların art niyetli ve maksatlı olduklarını vurguladı.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi