Macahel Vakfı’ndaki Seçimin Özeti: Eskiye Dönüş ve Gerileme

Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti, 30.01.2011 tarihinde olağan toplantısını yaparak, Vakfın yeni yönetimini seçti.

Oldukça tartışmalı geçen toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra ilk olarak eski yönetime ilişkin faaliyet raporu, mali rapor ve denetim kurulu raporu okundu. Faaliyet raporunda burs ve ihtiyaç yardımı dışında Vakfın amacına uygun ve Macahelliler arasında dayanışmayı sağlayıcı kayda değer bir faaliyetin bulunmadığı görülürken, Macahel’de istenmeyen kuruluşça organize edilen sözde Su Meclisi adlı yapının HES projeleri temelinde iktidar karşıtı-ideolojik eylemlerine katılmanın bir faaliyet olarak sunulması düşündürücü bulundu. Aynı şekilde HES karşıtı bülten niteliğini taşıyan, Macahelin gerçek hiçbir sorununa değinmeyen Vakıf Dergisine harcanan meblağın miktarı dikkat çekti.   

Daha sonra mali rapor okundu ve rapora göre Vakfın zarar ettiği anlaşıldı. Bunu takiben önümüzdeki yıla ilişkin, ağırlığını bağışların oluşturduğu tahmini bütçe açıklandı. Ardından okunan denetim raporunda ise, faaliyet raporunun aksine Vakfın Macahel’de istenmeyen kuruluşa ait şirkete iştirakinin olmadığının belirtilmesi çelişkili bulundu ve düzeltilmesi yönünde uyarı yapıldı. Vakfın gelirlerine ilişkin olarak mütevelli heyeti üyeleri, Vakfın devamlı surette bağış için belirli kişilerin kapısını çaldığını belirterek, Vakfın devamlılık arz eden bir gelire sahip olması gerektiğini vurguladılar. Bu konuda somut olarak Vakfın bir düğün salonu açması önerildi.     

Seçimden önce son olarak, Vakıf Senedi gereği üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılan üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi ve bir üyenin istifası görüşüldü. Heyet üyeleri genel olarak, toplantılara gelemeyen bazı kişilerin Vakfın kuruluşunda önemli katkıları olduğunu, bu şekildeki bir ihracın etik olmayacağını, bu kişilerle üyeliğin devamı konusunda birebir görüşülerek bir sonuca varılmasının doğru olacağını belirterek, ihraç teklifini reddettiler. Özel sohbet sırasında bazı üyeler, üyelikten düşürme teklifinin, Vakfın üye kompozisyonu üzerinde maksatlı bir değişiklik yapma amacının da olabileceğini ileri sürdüler. Daha sonra bir üyenin istifasına ve yerine kızını önerdiğine dair dilekçe okundu ve herhangi bir tartışmaya açmadan dilekçe oylamaya sunularak kabul edildi. Bu yönteme bazı üyeler yazılı olarak itiraz ettiler. İtiraz dilekçesinde istifa eden kişinin yerine birini dayatamayacağı, bunun ancak bir öneri olabileceği, başka aday olmak isteyenin olup olmadığı sorulmadan yapılan oylamanın usule aykırı olduğu ifade edildi.

Son olarak eski yönetimin, yeni yönetim kurulu olarak önerdiği liste okundu ve seçimden önce kısa bir ara verildi. Ara sırasında bazı üyelerin listeye ekleme yapma isteği reddedildi. Aradan sonra devam edilen toplantıda, öncelikle oylamanın yöntemi tartışıldı. Önceden organize olduğu anlaşılan bazı üyeler, önerilen listenin oylanması gerektiğini, ekip çalışması gereği herhangi bir ilavenin yapılmasının doğru olmayacağını belirttiler. Buna karşılık birçok üye, şimdiye kadar genellikle çarşaf liste şeklinde, herkesin aday olabildiği bir seçim tarzının benimsendiğini, yönetimde görev almak isteyen kişilerin bu şekilde önünün kesilmemesi gerektiğini, blok listenin ideolojik gruplaşmayı yansıttığını, ayrıca listenin eski yönetim tarafından öne sürülmesinin seçimin tarafsızlığını zedelediğini ifade etti. Başka liste olup olmadığının tekrar sorulması üzerine Vakıf Danışma Kurulu üyelerinden bazıları protesto amacıyla kendilerinin de liste sunacağını söylediler. Gerekli tartışma ve bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleşen oylamada blok listelerin oylanmasına karar verildi. Bazı üyeler oylama biçimini protesto ederek toplantıyı terk ettiler ve aynı protesto kapsamında başka bir liste de sunulmadı.

Yapılan seçim sonucunda, hemen hepsi eski dönemde görev yapmış ve görevleri sırasında Macahelle ilişkiler konusunda çeşitli tartışmalara, Vakfın yörede prestij kaybetmesine sebep olmuş ve Macahel’in istemediği kuruluşlara yakın isimlerin ağırlıklı olduğu liste seçildi. Seçimde bazı üyelerin toplantıda oldukları halde protesto amacıyla oy kullanmadıkları veya pusulaya çarpı işareti koydukları gözlendi.   

Seçim sonucuyla ilgili olarak birçok üye, Vakıfta eskiye dönüş ve gerileme özelliğinde, kırılmaya yol açabilecek bir seçimin yaşandığını, kuruluşunda fiziksel olarak çaba harcayarak belirli aşamaya getirilen Vakfın meyvelerinin birilerince yenmek istendiğini, oluşan uzlaşı ve dayanışma ortamının bozulduğunu, bu yaklaşımın gruplaşmaları ve yeni örgütlenmeleri tetikleyebileceğini üzülerek ifade ettiler. Ayrıca liste dayatmasına çanak tutan eski yönetimin de ortaya çıkan tablodan sorumlu olduğu ve vesayet değerlendirmelerinin doğrulandığı belirtildi.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi