Doğal Bal Ormanına Yol Yapılması İçin İstişare Toplantısı Yapıldı

Uğur Köyü sınırları içerisinde bulunan Doğal Bal Ormanına yol yapılması ile ilgili olarak, 25.01.2011 tarihinde Camili Köyü’nde bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya, Orman İdaresi yetkilileri ile Camili (Macahel) yöresi muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Orman Bölge Müdürü A.Köksal COŞKUN toplantıda yaptığı açıklamada, “Uğur Köyündeki doğal bal ormanına yapılması planlanan yolla ilgili olarak bazı itirazlar oldu. Bize dilekçeler geldi. Bu yolu isteyenler de var, istemeyen de var. Biz Camili Havzasını bir bütün olarak görüyoruz. Bu sebeple bu havzadaki tüm muhtar ve sivil toplum örgütleriyle bu meseleyi mahallinde istişare etmek istedik. Camili Türkiye’deki tek biyosfer rezerv alanıdır. Bu sebeple Orman İdaresi olarak bu konuda hassas davranıyoruz. Burada yapacağımız işlerle ilgili Üniversitemizin, ilgili kuruluşların görüşlerini aldık. Sizlerin de görüşlerini alarak karar vermek istiyoruz.

Biyosfer rezerv alanını insanları ve doğasıyla birlikte düşünmek durumundayız. İnsanı dikkate almayan bir biyosfer rezerv alanı düşünülemez. Orman teşkilatı olarak bir görevimiz de kırsal kalkınmayı sağlamaktır. Camili yöresinde de kırsal kalkınmayı sağlayacak en önemli kaynaklardan birisi de arıcılıktır. Bu yönde halkımızda istek var. Devletimizden de destek var. Orman Genel Müdürlüğümüz de arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesini öncelikli faaliyet alanı olarak tespit etmiştir. Bu kapsamda zaten doğal olarak var olan bal ormanlarımızdan, orman köylümüzün arıcılık yaparak kazanç sağlamasını istiyoruz. Bu sebeple sizlerle görüşüp düşüncelerinizi paylaşmak üzere buraya geldik” dedi.

Daha sonra toplantıya katılan yöre muhtarları ve vatandaşlar konu ile ilgili olarak düşüncelerini belirttiler. Toplantı sonunda, bal ormanına arı kovanlarını taşımak için pikap türü küçük araçların geçebileceği yaklaşık 3 metre genişliğinde bir yolun yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: artvinobm.ogm.gov.tr

YORUM

Öncelikle yöreyi ilgilendiren konuların, tek taraflı idari bir tasarrufta bulunmak yerine, doğrudan yöre halkının görüşlerinin alındığı bir toplantıda tartışılması, fikir alışverişinde bulunulması, demokratik, şeffaf ve etkin bir yönetim tarzı açısından son derece olumludur.

Ancak gerek bu habere konu olay açısından Orman Bölge Müdürünün gerekse başka konularda başka yetkililerin, tamamen anti demokratik bir şekilde, yöre halkının fikrini sormak şöyle dursun, haberi dahi olmaksızın ilan edilen ve öngörülen yönetim planları çerçevesinde yöre halkının yaşam alanını kısıtlayan, belirli rant çevrelerinin önünü açan sözde biyosfer rezerv statüsüne atıf yapması eleştirilmelidir.

Belirli bir bölgenin doğasıyla ilgili hassasiyet göstermek için o yörenin biyosfer rezervi veya başka bir adla sözde koruma altına alınmış olması gerekli değildir. Çevreyi koruma duyarlılığı, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı bağlamında başta idarelerin olmak üzere herkesin hassas olması gereken anayasal bir yükümlülüktür.

Dolayısıyla yöreden gelen taleplerin karşısına devamlı olarak sözde biyosfer, gerçekte ranta hizmet statüsünün çıkarılmasından vazgeçilmeli, nihai olarak bu statü derhal kaldırılmalı, yörenin başta ormanlara ilişkin olmak üzere geleneksel koruma-kullanma anlayışı bir an önce kurala bağlanarak resmi hale getirilmelidir.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi